فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:433 نام طرح تاریخ:1399/7/6
  طرح توجیهی تولید بسته بندی میوه و سبزیجات(خشک، تازه و خرد شده) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت