فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:436 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت