فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:436 نام طرح تاریخ:1398/5/28
  طرح توجیهی پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت