فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:436 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت