فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:545 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت