فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:545 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت