فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:545 نام طرح تاریخ:1399/7/2
  طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت