فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:545 نام طرح تاریخ:1398/5/29
  طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت