فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:569 نام طرح تاریخ:1397/8/22
  طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت