فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:569 نام طرح تاریخ:1399/6/29
  طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت