فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:605 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی تولید قایق های فایبرگلاس مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت