فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:644 نام طرح تاریخ:1399/7/3
  طرح توجیهی تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیک) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت