فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:673 نام طرح تاریخ:1398/5/29
  طرح توجیهی تولید محصولات پلاستیکی به روش IML مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت