فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:673 نام طرح تاریخ:1399/4/16
  طرح توجیهی تولید محصولات پلاستیکی به روش IML مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت