فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:71 نام طرح تاریخ:1398/3/29
  طرح توجیهی ایجاد کافی شاپ و فست فود + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت