فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:71 نام طرح تاریخ:1401/2/27
  طرح توجیهی ایجاد کافی شاپ و فست فود + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت