فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:732 نام طرح تاریخ:1399/7/6
  طرح توجیهی تولید برس سر و شانه پلاستیکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت