فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:738 نام طرح تاریخ:1399/4/25
  طرح توجیهی تولید آلیاژهای پلی آمید مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت