فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:747 نام طرح تاریخ:1399/4/17
  طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت