فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:748 نام طرح تاریخ:1399/4/23
  طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف(فوم پلی استایرن) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت