فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:751 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی(شیلنگ پلی آمید) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت