فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:751 نام طرح تاریخ:1399/7/5
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی(شیلنگ پلی آمید) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت