فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:767 نام طرح تاریخ:1399/6/31
  طرح توجیهی تولید میخ فولادی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت