فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:82 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی تولید همزمان برق و حرارات CHP با فرمت word مبلغ قابل پرداخت
  1,500,000  ریال
پرداخت
بازگشت