فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:82 نام طرح تاریخ:1400/11/1
  طرح توجیهی تولید همزمان برق و حرارات CHP با فرمت word مبلغ قابل پرداخت
  1,500,000  ریال
پرداخت
بازگشت