فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:820 نام طرح تاریخ:1399/4/20
  طرح توجیهی تولید ظروف کاغذی یکبارمصرف مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت