فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:84 نام طرح تاریخ:1401/2/27
  جزوه آموزشی تولید لوله‌های پلی‌اتیلن دو‌جداره و حل مشکلات فرایندی 300 صفحه.word مبلغ قابل پرداخت
  250،000  ریال
پرداخت
بازگشت