فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:84 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  جزوه آموزشی تولید لوله‌های پلی‌اتیلن دو‌جداره و حل مشکلات فرایندی 300 صفحه.word مبلغ قابل پرداخت
  250،000  ریال
پرداخت
بازگشت