فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:850 نام طرح تاریخ:1399/4/19
  بسته بندی موادغذایی با ظرفيت بسته بندی1000 تن حبوبات ، ادویه جات ،غلات و سبزیجات خشک در سال مبلغ قابل پرداخت
  450,000  ریال
پرداخت
بازگشت