فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:850 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  بسته بندی موادغذایی با ظرفيت بسته بندی1000 تن حبوبات ، ادویه جات ،غلات و سبزیجات خشک در سال مبلغ قابل پرداخت
  450,000  ریال
پرداخت
بازگشت