فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:851 نام طرح تاریخ:1399/6/29
  با ظرفيت بسته بندی1000 تن حبوبات ، ادویه جات ،غلات و سبزیجات خشک در سال با فرمت سایت کارا.word مبلغ قابل پرداخت
  1,000,000  ریال
پرداخت
بازگشت