فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:872 نام طرح تاریخ:1399/7/5
  طرح توجیهی کامل گلخانه گوجه فرنگی همراه فایل کامفار باز مبلغ قابل پرداخت
  2,000,000  ریال
پرداخت
بازگشت