فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:94 نام طرح تاریخ:1400/11/1
  طرح توجیهی ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره UPVC +صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت