کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

آموزش وشناخت نرم افزارکامفار(Comfar) در ارزيابي اقتصادي+یک نمونه کامفار بهسازی+یک نمونه فایل باز کامفار پروژه جدید
 

آموزش وشناخت نرم افزارکامفار(Comfar) در ارزيابي اقتصادي+یک نمونه کامفار بهسازی+یک نمونه فایل باز کامفار پروژه جدید

کامفار نرم افزاري است که توسط unido براي تهيه و ارزيابي طرحهاي اقتصادي وبراي کشورهاي در حال توسعه ارائه شده است اسم کامفار برگرفته از Computer model    for feasibility analysis & reporting به معناي"مدل کامپيوتري براي آناليزامکان سنجي وگزارش گيري"مي باشد

کامفار براي طرح خاصي تهيه نشده بلکه نرم افزارانعطاف پذيري   است که مي توان با استفاده از آن طرحهاي جديد يا توسعه طرحهاي صنعتي,توريسم,معدن و... را تهيه وتحليل نمود. همچنين اين برنامه محدود به آناليز و پيش بيني  مالی برای ارزيابی اقتصادی نمي شود,بلکه استفاده از منابع داخلي را با منابع خارجي مورد مقايسه قرار داده و براي منابع هزينه هاي دوران ساخت وتوليد برنامه مجزايي ارائه مي دهد و نقطه سر به سربراي محصول يا محصولات از نقطه نظر تعداد توليد در مقايسه با زمان,هزينه سرمايه,منابع مالي وهمچنين IRR وNPV,آناليز هزينه _ فايده تعيين نقاط تصميم ساز را محاسبه کرده و به صورت جدول و نمودار هاي مختلف ارائه مينمايد   


آموزش نرم افزار کامفار

سرفصل های این جزوه عبارتند از:

فصل اول:طریقه نصب COMFAR
(1-1) مقدمــه1
(1-2) نیازهای نرم افزاری وسخت افزاری 1
(1-3) کلیدهای حفاظتی 2
(1-4) فضای مورد نیاز 2
(1-5) روشهای نصب 3
(1-6) نصب زبانهای اضافی 5
(1-7) نرم افزار CONFAR ویک NETHASP6
(1-8) کاربرد مانیتورNETHASP 7
(1-9)پیغامهای خطا 8
(1-10) شروعCOMFAR8
(1-11) پشتیبانی فنی 8
فصل دوم:موضوع فهرستها در COMFAR
 (2-1) مقدمــه10
 (2-2) فایل- پرونده 11
 (2-3) طرح- نمونه 16
 (2-4) فهرست ویرایش 17
فصل سوم:ورود دادهای مالی
(3-1) مقدمــه24
(3-2)پیغامهای خطا 24
(3-3) پیش فرض ومقادیر انتخاب کاربر24
(3-4) تعریف داده های پول رایج 25
(3-5) وضعیت پروژه 33
(3-6) شناسایی پروژه33
(3-7) تعریف پروژه 34
(3-8) اطلاعات کلی پروژه 34
(3-9)طبقه بندی پروژه 35
(3-10) میزان تحلیل ها 36
(3-11) برنامه ریزی زمانی 38
(3-12) محصولات 42
(3-13) واحدهای پول43
(3-14) ساختار مرکز هزینه 46
(3-15)تورم 47
(3-16) مشارکتها 47
(3-17)تنزیل 48
(3-18)هزینه های ثابت سرمایه گذاری 50
(3-19) هزینه های تولید 53
(3-20)برنامه تولید و فروش57
(3-21) سرمایه در گردش 59
(3-22) منابع تامین مالی 62
(3-23) مالیات، ذخایر 71
(3-24) پروژه های بهسازی و نوسازی 75
فصل چهارم:داده های تحلیل اقتصادی
 (4-1) مقدمــه79
(4-2) تحلیل هزینه- سود وارزش افزوده 80
(4-3) تبصره ها وتنظیمات قیمت گذاری 80
(4-4) انتخاب تحلیل اقتصادی 83
(4-5) انتخاب اجناس تنظیم شده84
(4-6) پارامترهای فراگیر 85
(4-7) ورودیها و خروجیها 87
(4-8) سرمایه گذاری ثابت و هزینه های تولید 95
(4-9) سود، سود سهام 99
(4-10) وامهای خارجی 100
(4-11) اثرات غیر مستقیم 101
(4-12) اثرات اشتغال زایی 102
فصل پنجم:نتایج و محاسبات
(5-1) مقدمــه103
(5-2) انتخاب نتایج خروجی104
(5-3) محاسبه نتایج رقمی انتخاب شده 107
منابع و ماخذ108

 

 


 آموزش نرم افزار کامفار-آموزش comfar-نمونه کامفار-نمونهcomfar-نمونه پروژه بهسازی با کامفار-آموزش وشناخت نرم افزارکامفار(Comfar) در ارزيابي اقتصادي+یک نمونه کامفار بهسازی+یک نمونه فایل باز کامفار پروژه جدید
   مبلغ دانلود 100،000 ریال
دانلود