کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي
 

معرفی محصول طرح توجیهی :

شیر پاستوریزه: شیري است که با یکی از روشهاي معمول پاستوریزاسیون تهیه شده باشد، بگونه اي که کلیه میکروبهاي بیماریزاي غیراسپوردار آن از بین رفته و تعداد میکروبهاي غیربیماریزاي آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد. شیر به طور کلی عبارت است از تراوش هاي غدد پستانی حیوانات پستاندار- معمولاً گاو - که عاري از کلستروم بوده و از دوشش کامل یک یا چند حیوان سالم به دست می آید. در روزهاي اول شیر دهی ترکیبی تحت عنوان کلستروم  (آغوز یا ماك) تراوش می شود که تر کیب آن با شیر متفاوت بوده و به همین جهت در تعریف فوق استثناء شده است. همچنین در صورتی که دام مبتلا به امراضی نظیر ورم پستان باشد، به ترشحات حاصل از دوشش شیر اتلاق نخواهد شد. ترکیبات اصلی شیر عبارتند از: آب، چربی، پروتئین، کربوهیدرات (لاکتوز)و خاکستر (املاح یا مواد معدنی) به مجموع چربی، پروتئین، کربوهیدرات و املاح اصطلاحاً کل مواد جامد و به مجموع پروتئین، کربوهیدرات و املاح، مواد جامد بدون چربی شیر و یا به اختصار مواد جامد بدون چربی گویند. به شیري که چربی آن گرفته شده است شیر پس چرخ گفته می شود که کل مواد جامد آن همان مواد جامد بدون چربی می باشد.

ماست:فرآورده اي است که از انعقاد شیر پاستوریزه در اثر تخمیر لاکتیکی شیر بوسیله باکتریهاي اختصاصی لاکتیک بویژه لاکتوباسیلوس زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس به میزان معین و در درجه حرارت و زمان مشخص بدست می آید. به طور کلی فراورده هاي تخمیري شیر در اثر رشد و فعالیت میکروب هاي اختصاصی و تغییر ترکیبات شیر حاصل می شوند. عمده ترین اتفاق در فرایند تولید شیرهاي تخمیري، تبدیل مقداري از لاکتوز به اسید لاکتیک می باشد، که در اثر افزودن مایه کشت (استارتر) به شیر صورت می گیرد. از بین فرآورده هاي تخمیري شیر، بدون شک ماست شناخته شده ترین و مقبول ترین آنها در سرتاسر دنیا می باشد. مقبولیت ماست به خصوص در کشورهاي غربی عمدتاً ناشی از طعم و تنوع آن است تا90 به مدت 30 دقیقه حرارت دیده و C خصوصیات نگهداري آن. ماست از شیري تهیه می شود که در دماي سرد شده است.

خامه: قسمتی از شیر است که از نظر مقدار چربی شیر غنی بوده و با عمل خامه گیري از شیر جدا شده و به حالت امولسیون چربی در آب میباشد که بوسیله یکی از روشهاي متداول پاستوریزه یا (استریلیزه) و در صورت لزوم همگن میشود. در صورت نیاز میزان چربی در محصول نهایی با افزودن شیر یا شیر بدون چربی یا خامه غلیظ تنظیم میشود. به بیان دیگر، خامه عبارت است از چربی تغلیظ شده شیر، که در آن چربی به صورت گلبول هایی که توسط یک غشا محافظت می شوند، وجود دارد. از نظر فیزیکی، خامه نیز مانند شیر نوعی امولسیون چربی در آب می باشد. براي تقسیم بندي انواع خامه از فاکتورهاي مختلفی استفاده می شود که متداولترین آن تقسیم بندي بر مبناي درصد چربی خامه است. درصد چربی خامه می تواند بین حداقل 10 درصد تا حداکثر 85 درصد تغییر نماید.

موارد مصرف و کاربرد:

شیر یکی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریبا از تمامی مواد لازم براي رشد و ادامه زندگی انسان برخوردار است. پروتئین شیر حاوي تمامی اسیدهاي آمینه مورد نیاز بدن بوده، همچنین حاوي انواع ویتامین هاي محلول در آب و چربی و کلسیم نیز هست و فرآورده هاي آن نیز از جمله مفیدترین منبع کلسیم در میان فرآورده هاي غذایی است. گروه شیر و فرآورده هاي لبنی بدلیل داشتن پروتئین بسیاربالا، چربی، قند، کلسیم، فسفر و ویتامین درسبد غذائی اهمیت ویژه اي دارند و مصرف گروه شیر و لبنیات درهر شرایط سنی و B و A هاي گروه جنسی و بخصوص کودکان و سالمندان فوق العاده مهم است. شیر و لبنیات در رشد و استحکام استخوانها و دندانها، رشد عمومی بدن و سلامت پوست و مو تاثیر ویژه دارند. امروزه شیر و فراورده هاي آن یکی از ارکان اصلی رژیم غذایی مردم جهان را تشکیل می دهد، به گونه اي که مصرف سرانه فراورده هاي لبنی از جمله شاخص هاي پیشرفت فرهنگی یک جامعه به شمار می آید. در میان غذاهایی که روزانه به مصرف می رسد، شیر مناسب ترین و متعادل ترین ترکیبات را دارد و تنها ماده شناخته شده در طبیعت است که می تواند به طور متعادل تمام نیازهاي بدن شامل رشد، تامین انرژي، ساخت و ترمیم بافت ها را بر طرف سازد و به همین جهت شیر را غذاي کامل می نامند.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز:

امروزه شیر و فراورده هاي آن یکی از ارکان اصلی رژیم غذایی مردم جهان را تشکیل می دهد، به گونه اي که مصرف سرانه فراورده هاي لبنی از جمله شاخص هاي پیشرفت یک جامعه به شمار می آید. در میان غذاهایی که روزانه به مصرف می رسد، شیر مناسب ترین و متعادل ترین ترکیبات را دارد و تنها ماده شناخته شده در طبیعت است که می تواند به طور متعادل تمام نیازهاي بدن شامل رشد، تامین انرژي، ساخت و ترمیم بافت ها را بر طرف سازد و به همین جهت شیر را غذاي کامل می نامند.

میزان مصرف سرانه لبنیات در یک کشور از نظر تغذیه و بهداشت، نشانه اي است از:

  • بهبود وضع اجتماعی
  • سلامت افراد
  • پیشرفت اقتصادي
  • بهداشت جامعه

در فرایند رشد و توسعه، افراد به دنبال بهبود وضع تعذیه و بالا بردن کیفیت آن می باشند. در ارتباط با شیر، تغییر رفتار مصرفی مردم وابسته به سطح اولیه درآمد و نرخ رشد آن، اندازه توسعه یافتگی، فرهنگ غذایی و سطح قیمت ها دارد. بنابراین براي تحلیل دقیق جایگاه محصولات لبنی لازم است کشورها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر جهانی شدن موجب خواهد گردید رفتار مصرفی مردم در اقصی نقاط دنیا به یکدیگر گرایش یابد. طی فرایند توسعه اقتصادي، رفتار مصرفی مردم تغییر می یابد. به تبع الگوي غذایی دچار تحول می گردد. تغییر الگو به معناي تغییر سبد مصرفی و اندازه سبد می باشد که ناشی از افزایش درآمد، آگاهی عمومی، تکنولوژي تولید و عرضه محصولات جدید ،و..... است. در این راستا دولتها و تولید کنندگانی که داراي افق دید وسیعتري هستند براي سیاست گزاري و سرمایه گذاري هاي آتی، اقدام به تحلیل فرصت ها و تهدید هاي آینده خواهند کرد. در کلیه کشورها شیر وفرآورده هاي آن به عنوان یک غذاي کامل و توصیه شده، گرچه از دیر زمان مورد توجه برخی از کشورها و اقوام بوده است و در فرهنگ غذایی آنان اهمیت زیادي دارد، اما در حال حاضر مصرف سرانه آن در دنیاي پیشرفته به سرعت در حال افزایشبوده و گرایش مردم به آن در طی توسعه اقتصادي بیشتر می گردد. طرح مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی و برای اهداف کارآفرینی و اشتغالزایی

عناوین این طرح شامل :

مقدمه
معرفی محصول
ترکیب شیمیایی محصول
نام و کد محصول(آیسیک )
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )
استاندارد و ویژگی های محصول
ویژگیهای ظاهری
ویژگیهای شیمیایی و میکروبیولوژی
نحوه بسته بندی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
قیمت محصول در ۵ سال گذشته
توضیح موارد مصرف و کاربرد
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
شرحی بر وضعیت تولید کنندگان داخلی محصول
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی اجمالی رقبا و دور نمای پوشش تقاضا در سالهای آتی
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات پارافین کلره و امکان توسعه آن
شرحی بر وضعیت گذشته صادرات محصولات
صادرات ، بررسی سوابق و عوامل اصلی مؤثر در آن
شرحی بر صادرات
محدودیتهای دولت جهت صادرات
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
چگونگی انتقال تکنولوژی
مسائل زیست محیطی مرتبط با تکنولوژی منتخب
ضایعات تولیدی تکنولوژی منتخب
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی
تعیین ظرفیت اقتصادی
محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز
انتخاب فروشنده یا سازنده ماشین آلات
سایر نیازمندیها
لیست تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات حمل و نقل درون و برون کارگاهی
تجهیزات اداری مورد نیاز طرح
فضاها و ساختمانها
فضای مورد نیاز بخش اداری کارخانه
محاسبه فضای مورد نیاز تولیدی
فضای مورد نیاز غیر مستقیم تولید
فضای مورد نیاز نهارخوری و آشپزخانه
فضای مورد نیاز سرویس بهداشتی
فضای مورد نیاز انبار مواد اولیه
فضای مورد نیاز انبار محصول
خلاصه وضعیت فضاهای مورد نیاز
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن
مشخصات فنی مواد اولیه و میزان مصرف
میزان مواد اولیه ( اصلی ، کمکی و بسته بندی) مورد نیاز طرح
میزان مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات طرح
میزان مواد مصرفی کمکی و بسته بندی
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
چارت سازمانی دوران بهره برداری
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و
تأسیسات برق اضطراری
سیستم تصفیه آب
سیستم تصفیه فاضلاب
سوخت مصرفی ( گاز و گازوئیل )
سیستم هوای فشرده
سیستم بخار مصرفی
سیستم گرمایش
سیستم سرمایش
تجهیزات اطفاء حریق
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی  و  پیشنهاد  نهایی  در  مورد  احداث  واحد های جدید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

 


 طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي ,دانلود طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي,طرح توجیهی شیر ، ماست و خامه بسته بندي,طرح تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود