کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

در سالهاي قبل از انقلاب بدلیل پایین بودن جمعیت و تمرکز آنها در روستاها بیش از( %70 ) نیاز کشور به قوطی محدود بود، لذا این کالا اساساً توسط مصرف کنندگان آن یعنی تولید کنندگان مواد غذایی و مواد شیمیایی، بعنوان تولید جنبی ساخته می شد که مازاد بر نیاز آنها به بازار عرضه می گردید و واحدهایی که تولید آنها فقط قوطی یا حلب باشد بسیار محدود و انگشت شمار بود.در سالهاي پس از انقلاب بدلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، تمرکز جمعیت در شهرها، جنگ تحمیلی، تغییر الگوي مصرف و ... تقاضا براي قوطی افزایش یافت، لذا ضمن توسعه و تکمیل واحدهاي گذشته تعداد زیادي واحدهاي جدید ایجاد شده اند که مهمترین آنها عبارتند از شرکتهاي صنایع بسته بندي تبریز، زاگرس، مهرآذر، تولید و گسترش کیافرین و بقیه واحدهاي کوچک محسوب می گردند که اکثراً سازنده قوطی هاي کششی جهت مواد غذایی و یا قوطی هاي چند تکه مواد شیمیایی با ماشین آلات داخلی و یا دست دوم و فرسوده بود که طبق ضوابط مربوطه جهت آنها کارت شناسائی یا گواهی فعالیت صنعتی صادر شده و از نظر تعداد مجموعاً بیشاز 150 واحد می باشد.

بروز جنگ و شروع محدودیتهاي ارزي، باعث عدم توجه کافی به این رشته و قرارگرفتن آن در گروه سوم اولویتهاي بخش فلزي در سالهاي گذشته و تخصیص ناکافی ارز به این گروه گردید. ضمن اینکه سهمیه تخصیص یافته اساساً صرف خرید مواد اولیه و قطعات یدکی شده و مسئله جایگزینی ماشین آلات و خرید اطلاعات فنی جدید نیز تقریباً به فراموشی سپرده شد که نتیجه آن عقب افتادن از دانش روز و کاهش شدید کیفیت قوطی و تشکیل کمیته فنی ارتقاء کیفیت قوطی بود.لازم به ذکر است که در سال 1371 با حمایت بیدریغ اداره کل صنایع فلزي جهت ورود چند خط مدرن براي ساخت قوطی غذایی و لاك و چاپ بعنوان جایگزینی تخصیص ارز شد که خود نقش اساسی در بهبود کیفیت داشته است. ضمن اینکه در سالهاي اخیر بخش خصوصی نسبت به ورود ماشین آلات مدرن قوطی سازي و لاك و چاپ اقدام نموده که تعدادي نصب وراه اندازي شده است و تعدادي در حال نصب می باشد. در نتیجه مشکل کمی قوطی کاملاً حل شده و امروزه توان تولید قوطی غذایی در کشور بیش از نیاز می باشد و از نظر کیفی هم واحدهاي بزرگ سازنده قوطی غذایی موفق به کسب مهر استاندارد گردیده اند. یعنی حداقل از کیفیت قابل قبولی برخوردارند ولی هنوز مشکلات و حلقه هاي مفقوده اي وجود دارد کهاساسی ترین آنها عدم وجود یا محدودیت امکانات تحقیق، آزمایشگاههاي مجهز، کتب و منابع علمی به زبان فارسی، کلاسهاي آموزشی، نیروي انسانی کارآزموده و .. و همچنین گرانی هزینه براي دسترسی به منابع علمی خارجی و دانشو تکنولوژي روز می باشد. نام محصول مورد نظر طرح، انواع قوطی فلزي کنسرو می باشد. تعریف قوطی:قوطی عبارتست از ظرفی اساساً چهارگوش یا گرد ساخته شده از ورق حلب یا آلومینیوم با ظرفیت بسته بندي حداکثر 5 کیلوگرم مواد.قوطی مواد غذایی یک نوع بسته بندي براي محافظت از مواد غذایی است و یا بعبارت دیگر سیستمی است که کالاهاي مظروف خود را در فاصله تولید تا مصرف حفظ کرده و آن را از آسیب هاي گوناگون مصون می دارد

. انواع قوطی از نظر وزن کالاهاي مظروف آنها شامل موارد ذیل است:

قوطی 5000 گرمی، 2000 گرمی، 1000 گرمی، 500 گرمی، 500 گرمی کوتاه )قطر( 9,9

سانتیمتر)، قوطی 400 گرمی (ارتفاع 85 و قطر 73 میلیمتر)، قوطی 330 گرمی)مخصوص آبمیوه( قوطی

275 گرمی، قوطی 200 گرمی )مخصوصتن ماهی(قوطی 175 گرمی و قوطیهاي کششی

200 300و 70 گرمی.

شکل قوطی کنسرو از نظر ظاهري معمولاً استوانه اي بوده و از سه قسمت بدنه، سر و کف تشکیل شده است که دو قسمت سر و کف کاملاً مشابه یکدیگر می باشند. سطح داخلی قوطی کنسرو باید داراي پوششی از لاك مقاوم در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی باشد. بطور کلی لاك باید داراي هیچگونه مواد سمی نبوده و در محتوي قوطی ایجاد ترکیبات سمی ننماید و حلالهاي آلی بر روي آن بی اثر باشد، چسبندگی کافی بر قوطی داشته و در برابر صدمات فیزیکی ناشی از حمل و نقل که بر سطح خارجی قوطی وارد می شود، مقاوم باشد و شکنندگی ایجاد نکند. در خصوص قوطی هاي لوبیا سبز و نخود سبز با توجه به وجود مواد پروتئینی سولفوره لاك و میزانضخامت آن باید دقیقاً رعایت گردد. قوطی هایی که تولید می شود معمولاً در آنها باز بوده و موقعی سرپوش به بدنه متصل و درب بندي می شود که قوطی از مواد غذایی پر شده باشد. درب بندي قوطی به طریق درب بندي مضاعف می بایست صورت گیرد بطوریکه دو لبه بدنه بطریقه چفت و بست در یکدیگر درگیر شوند.

نحوه بسته بندي محصول به این صورت است که قوطی هاي دهانه باز تولید شده داخل کارتن هاي مقوایی قرار داده شده و هر 24 عدد قوطی در دو رده 12 تایی درون یک کارتن به ابعاد 45**35 * 30 سانتیمتر قرار می گیرند. از نکات حائز اهمیت در این رابطه عدم ایجاد خراشو فرورفتگی در قوطی هاي خالی بسته بندي شده می باشد. همچنین زنگ زدگی نیز در اثر نامناسب بودن بسته بندي ممکن است حاصل شود و جعبه هاي چوبی مرطوب که میزان رطوبت آنها از 15 % بیشتر باشد، محیط مناسبی براي ایجاد زنگ در قوطی هستند، به همین دلیل کارتن هاي مقوایی با استحکام کافی براي بسته بندیهاي قوطی خالی مناسب ترند. قوطیهاي فلزي اعم از قوطیهاي کنسرو و ... براي بسته بندي مواد غذایی به منظور محافظت آنها در برابر عوامل فساد، افزایشماندگاري مواد غذایی، حمل و نقل آسانتر و سریعتر استفاده می شود.امروزه صنعت بسته بندي از مهمترین صنایع بین رشته اي محسوب می گردد. این صنعت می تواند کشورها را در نفوذ به بازارهاي جهانی یاري نموده، از ضایعات محصولات تولیدي بویژه در بخش مواد غذایی کاسته و ضریب سلامت و بهداشت عمومی را افزایش دهد. مواد غذایی که امروزه بصورت قوطی کنسرو عرضه می گردد داراي گستره وسیعی بوده و از جهت صرفه جویی در وقت و تأمین مواد غذایی مورد نیاز، مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است.

در حال حاضر فاسد شدن مواد غذایی یک مشکل اساسی در توزیع و مصرف این مواد است که با استفاده از صنعت بسته بندي و کنسرو کردن آن می توان آن را به حداقل رساند. تأمین و تضمین سلامت عمومی یکی از مواردي است که میتوان با بسته بندي مناسب مواد غذایی به آن دسترسی پیدا کرد. امروزه بسیاري از مواد غذایی کشورهاي جهان سوم به علت نبود بسته بندي و نگهداري از بین می رود)به گفته کارشناسان صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزي حدود 30 الی 50 درصد(و این در حالی است که میزان اتلاف در کشورهاي صنعتی کمتر از 5 %است. در کشور ما حدود 30 % محصولات کشاورزي بدون استفاده مفید، ضایع می گردد. لذا با رشد و توسعه صنعت بسته بندي بویژه کنسرو مواد غذایی می توان از ضایعات محصولات کشاورزي جلوگیري کرده و با صدور اینگونه فرآورده ها ارز قابل توجهی را وارد کشور نمود.

با وجود پیشرفت تکنولوژي و دست یابی بشر به روشهاي مختلف بسته بندي کالا، قوطی فلزي شاید مطمئن ترین، آسان ترین و اقتصادي ترین روش براي عرضه بسیاري از محصولات کشاورزي، دامی و دریایی در جهان و مسلماً در ایران است. شاید نتوان فروشگاه یا نمایشگاهی در زمینه مواد غذایی یافت که در آن خبري از قوطی غذایی نباشد و اگر قدري به اطراف خود نگاه کنید و یا به روستاهاي دورافتاده و مناطق کوهستانی که فقط محل عبور کوهنوردان است بروید با قوطی مواجه خواهید شد و به واقع در زندگی مدرن امروزه، اگر قوطی حذف شود، زندگی بسیاري مختل خواهد شد. از آنجا که ایران کشوریست وسیع با آب و هواي گوناگون، عدم آلایش خاك آن به آلاینده هاي مختلف و آفتاب فراوان، محصولات کشاورزي و دامی بصورت طبیعی و با طعم و مزه عالی در حجم فراوان با کمترین سرمایه گذاري بدست می آید و قاعدتاً باید از بازار خوبی برخوردار باشد اما با مروري بر وضعیت موجود و آمار مربوط به ضایعات این محصولات و برگشت آنها از بازارهاي مختلف در شرایطی که محصولات مشابه سایر کشورها حتی با کیفیت پایین تر، از فروشخوبی برخوردار است، چنانکه پیگیر مسئله شده و آنرا دقیقا مورد بررسی قرار دهیم، یکی از مهمترین عوامل این وضعیت ناخوشایند، نحوه بسته بندي است و این امر جایگاهصنعت بسته بندي و اهمیت آن را نشان می دهد. قوطی فلزي اگرچه رایج ترین وسیله عرضه بسیاري از محصولات بخصوص مواد کشاورزي و دامی است ولی بعلت گرانی قیمت مواد اولیه و حساسیت تولید نیازمند به استفاده از روشهاي مدرن و تولید انبوه جهت استفاده از صرفه جوییهاي حاصله براي کاهش قیمت تمام شده و در عین حال حفظ کیفیت لازم می باشد و همین امر باعث لزوم انجام سرمایه گذاریهاي ثابت سنگین و بکارگیري ماشین آلات بسیار مدرن و پیشرفته گردیده است.در نتیجه منابع تأمین ماشین آلات و مواد اولیه مرغوب محدود و براي بسیاري از کشورها جهان،صنعتی وابسته محسوب می گردد.می باشد.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 


 طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو,دانلود طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو,طرح توجیهی قوطی کنسرو,طرح تولید قوطی کنسرو
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود