کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید تامپون واگن
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید تامپون واگن میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید تامپون یا ضربه گیر واگن هاي قطار میباشد.تامپون یک قطعه فولادي منعطف است که در دو انتهاي واگن نصب شده و سبب می گردد که دو واگن متصل شده با یکدیگر فاصله لازم را داشته و همچنین در هنگام حرکت ضربه هاي وارده از طرف واگن ها به همدیگر خنثی گردند .هر تامپون شامل بدنه اصلی و مکانیزم ضربه گیر است که از شفت ، سیلندر ، فنر ، روغن ، رینگ ها و چند قطعه دیگر تشکیل شده است . عملکرد این سیستم بدین ترتیب است که با اتصال دو واگن یه همدیگر، در حین حرکت، واگن ها به همدیگر ضربه وارد می کنند و این ضربه درست به تامپون منتقل ) نقطه اتصال دو واگن( ، تنها تامپون ها است  و توسط آن دمپ می گردد . در هر واگن تعداد چهار عدد تامپون نصب می شود .

دسته بندي محصول

تامپون ها براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، داراي وزن و قدرت قابل تحمل متفاوت میباشند . تقسیم بندي هر تامپون بوسیله دو معیار اصلی مشخصات فنی و نوع واگن مورد استفاده تقسیم بندي میگردند که ذیلا به آنها اشاره شده است .

مشخصات فنی

کورس حرکت و قدرت قابل تحمل ، اصلی ترین پارامتر شناسائی تامپون ها است بعنوان مثال تامپون با کورس 105 و نیروي 280 KN یا تامپون با کورس 115 و نیروي660 KN و ...

نوع واگن مورد استفاده v

تامپون ها براي واگن هاي باري ، مسافر بري و لکوموتیو مورد استفاده دارد ، لذا هر تامپون بر اساس مورد کاربرد نیز تقسیم بندي می گردد .

نوع واگن مورد استفاده از نظر کشور سازنده

واگن هاي مورد استفاده در کشور از نوع رومانی ، هندوستان ، اکراین ، لهستان ، روسیه ، آمریکا ، اتریش و ایران می باشند و لذا تامپون مورد استفاده آنها نیز متفاوت است . در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحاظ روش تولید، مواد اولیه و مکانیزم مونتاژ و غیره در مورد کلیه انواع محصول یکسان است، لذا تمامی آنها تحت عنوان تامپون واگن نامیده شده و مطالعات پیگیري خواهد شد .همانطوري پیشتر نیز ذکر شد تامپون قطعهاي از یک واگن به شمار می آیند که در دو انتهاي آن نصب شده و جهت جلو گیري از برخورد دو واگن با همدیگر و همچنین دفع ضربات وارده از دو واگن به همدیگر در هنگام حرکت قطار مورد استفاده دارد .بنابراین در مجموع میتوان گفت که تنها مورد مصرف تامپون مورد مطالعه طرح حاضر، واگن قطار میباشد.

توضیح : واگن هاي مترو بوسیله مکانیزم دیگري به همدیگر متصل می گردند و لذا تامپون در این واگن ها مصرف ندارد . اهمیت صنعت حمل و نقل ریلی براي همگان روشن است. این صنعت داراي مشخصه هاي

ویژه است که سبب ایجاد جذابیت در امور حمل و نقل میگردد که برخی از این مزیتها به شرح زیر است:

ظرفیت بالاي حمل و نقل و امکان حمل یکجاي محولههاي بزرگ .

  • قیمت مناسب حمل در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل.
  • امنیت بالاي حمل و نقل.
  • کاهش آلودگیهاي زیست محیطی .

از اینرو با توجه به مزیتهاي حمل و نقل ریلی، امروزه در کشورهاي پیشرفته این صنعت بسیار گسترش پیدا کرده است. در کشور ما نیز راه آهن همانند سایر کشورها، نقش اساسی در توسعه صنعتی و اقتصادي کشور بر عهده دارد و روي همین امر راه آهن جمهوري اسلامی، طرحهاي زیادي براي توسعه این صنعت در دستور کار خود قرار داده است و لذا چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی کشور بسیار پر رونق ارزیابی میگردد. لیکن مسئله دیگر قابل طرح در این صنعت، اهمیت نگهداري سرمایه عظیم ماشین آلات و تجهیزات میباشد. واگنها به عنوان یکیاز تجهیزات اساسی سیستم حمل و نقل ریلی محسوب میگردند. بنابراین نگهداري این تجهیزات اثر بسیار قابل توجهی در حفظ توان عملیاتی سیستم حمل و نقل ریلی ایفا مینماید و تامپون ها به عنوان یک قطعه اساسی از واگنها، داراي اهمیت بسیار بالا در حفظ قابلیت عملکرد واگنهامیباشند. تولید این قطعات در سالهاي اخیر در کشور امکان پذیر نبوده و سالانه راه آهن جمهوري اسلامی با صرف مبالغ هنگفت ارز، اقدام به واردسازي آنها از خارج کشور مینمود ولی در سالهاي گذشته تولید آن در کشور آغاز شده است که به نظر میرسد با توسعه تولید داخل، نیازمندي کشور به این قطعات کاملا مًرتفع گردد.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید تامپون واگن,دانلود طرح توجیهی تولید تامپون واگن,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید تامپون واگن,طرح توجیهی تامپون واگن,طرح تولید تامپون واگن
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود