کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات کشتی و شناور هاي دریائی میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

کشتی ها و شناورهاي دریائی بعنوان خودرو دریائی محسوب می گردند . این وسائط روي آب حرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار یا مسافر بوده و یا براي انجام امور دیگر مانند صید آبزیان ، لایروبی ها ، انجام عملیات نفتی و ... مورد استفاده قرار می گیرند .در فرهنگ لغت حمل و نقل دریائی ، وسایط نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا بهتر دیده شده است قبل از ورود به مبحث معرفی محصول مورد مطالعه ، توضیحات مختصري در مورد آن ارائه گردد تا بدینوسیله جایگاه قطعات مورد مطالعه در آن مشخص شود .

گروه بندي وسایط نقلیه دریائی :

شناور ها·

شناور هاي خاص ·

قایق ها ·

در طرح حاضر هدف قطعه سازي براي انواع کشتی و شناورهاي دریائی می باشد ، لذا بهتر دیده شده است که تقسیم بندي این قطعات از نظر قابلیت هاي ساخت صورت گیرد تا بواسطه آن قطعات مورد مطالعه بطور شفاف بتواند معرفی شود .

قطعات فوق سنگین :

این قطعات در کشتی هاي بزرگ داراي کاربرد هستند و ساخت آنها مستلزم سرمایه گذاري

بالا به همراه کسب دانش فنی لازم می باشد .شرکت آذرآب و مجتمع کشتی سازي فراساحلی

ایران )ایرالکو ( در این زمینه فعالیت دارند .

قطعات سنگین :

این قطعات نیز حالت تخصصی و خاصداشته و در انواع کشتی ها داراي کاربرد است .

قطعات نیمه سنگین و سبک :

این قطعات حالت عمومی دارند و در انواع کشتی ها و شناورهاي دریائی داراي کاربرد می باشند.حجم سرمایه گذاري و دانش فنی مورد نیاز تولید این قطعات در سطح متوسط قرار دارد.

قطعات جانبی و ملحقات شناورهاي صیادي و غیره ·شناورهاي صیادي نیازمند تجهیزاتی مانند وینچ ها ، قطعات صید و صیادي ، سردخانه و موارد دیگر می باشند که این قطعات اکثرا توسط سازنده شناور روي آن نصب نشده بلکه صیاد پس از خرید شناور اقدام به نصب این تجهیزات روي شناور می نماید . لذا قطعات و ملحقات فوق را نیز می توان از دیگر قطعات جانبی شناورها محسوب کرد .

قطعات الکتریکی و الکترونیکی :

این قطعات حالت استاندارد و آمادي را داشته و بصورت آماده از بازار تامین می گردند . لیکن آماده سازي آنها براي نصب و همچنین ساخت قطعات جانبی و کمکی براي نصب توسط قطعه ساز انجام می گیرد .در طرح حاضر هدف تولید قطعات کشتی و شناورها در گروه قطعات نیمه سنگین و سبک و همچنین الحاقات و متعلقات مورد نیاز در مورد قطعات و تجهیزات استاندارد و آمادي خواهد بود. همانطوریکه از عنوان محصولات مورد مطالعه نیز مشخص است ، قطعات مورد مطالعه در ساخت یا تعمیرات ) بعنوان قطعه یدکی ( انواع شناور هاي صیادي و تفریحی و همچنین کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برخی از این قطعات براي تجهیز شناورهاي صیادي و تبدیل آنها به شناور مخصوصصید مورد استفاده دارند .رزق و روزي بسیاري از مردمانی که در حاشیه بنادر و شهرها و روستاهاي ساحلی کشور زندگی می کنند ، از طریق صید آبزیان و فروش آن در بازار تامین می گردد بطوریکه این کسب و کار براي هزاران نفر اشتغال ایجاد کرده است . از طرف دیگر گوشت و فرآورده هاي آن در کشورمان بعنوان کالاهاي اساسی مردم محسوب می شوند و در این میان گوشت سفید آبزیان به لحاظ ارزش غذائی از جایگاه ویژه اي در الگوي غذائی انسان ها برخوردار است ولی در کشور ما به این امر کمتر توجه شده و سرانه مصرف ابزیان در مقایسه با مصرف سایر گوشت ها از میزان پائین تري برخوردار است . بنابراین با جمع بندي مطالب ذکر شده .

می توان اهمیت اجراي طرح را در موارد زیر دسته بندي کرد:

رونق بخشیدن به فعالیت هاي صید و صیادي و ارتقاء اشتغال پایدار و مولد در شهرهاي ساحلی کشور از طرق فوق .

افزایش کارائی صید و ارتقاء سطح درآمدهاي صیادان ·

کاهش و یا حذف وابستگی صیادان به قطعات وارداتی و کاهش زمان دسترسی به قطعات یدکی.

تامین نیاز قطعات یدکی کشتی ها از داخل کشور و کاهش درجه وابستگی آن به خارج در مقابله با تحریم هاي اقتصادي موجود.

کاهش قیمت فروش قطعات از طریق تولید داخل کردن آنها.

در سند استراتژي برنامه چهارم توسعه صنعتی کشور ، صنایع حمل و نقل دریایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در آن موارد زیر قید گردیده است که مطالب فوق نیز نشانی از اهمیت طرح می تواند قلمداد گردد .

*توسعه مناطق مجاور دریا ، بر پایه صنعت دریایی و تمرکز نیروها و امکانات صنایع

دریایی در زمینه هاي مستعدي نظیر حمل و نقل ، نفت وگاز ،ترانزیت کالا ، تعمیرات و نگهداري سازه ها و شناورهاي دریایی.

*الزام شرکت هاي خارجی به داشتن شریک ایرانی تخصصی شناخته شده و ارجاع بخش قابل ملاحظه اي از اجراي پروژه ها به طرف ایرانی.

*کمک به ایجاد واحدهاي تولیدي تامین کننده قطعات کشتی سازي و سازماندهی و گسترش زنجیره تامین قطعات و مجموعه هاي کشتی سازي.

*حمایت مالی و تامین ضمانت هاي دریافت وام و تسهیلات با نرخ سود پایین و حمایت سیاسی ازحضور صنعت کشتی سازي داخلی در بازارهاي خارجی و صادرات متقابل و فعال و کسب سهم بازار مناسب از کشورهاي طرف قرارداد خرید.

*بومی سازي صنایع دریایی و فن آوري هاي مربوطه با حمایت از طرحهاي تعیین و توسعه و تشویق منابع انسانی و مالی مناطق مجاور دریا به مشارکت و حضور فعال در این صنعت.

*تشویق بخش خصوصی به ورود به صنعت دریایی و سرمایه گذاري در آن و توسعه سرمایه گذاري خارجی در این بخش.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی,طرح توجیهی قطعات کشتی و شناورهای دریایی,طرح تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود