کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از چدن خاکستري و نشکن به روش ریخته گري میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن خاکستري و نشکن به طریق ریخته گري میباشد چدن ها (cost iron )آلیاژي از آهن -کربن و سیلیسیم است که همواره محتوي عناصري ،در حد جزئی کمتر از 0,1 درصدو غالبا عناصر آلیاژي(بیشتر از 0,1 درصد بوده و به حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژي براي بهبود کیفیت چدن براي مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهاي چدن در کارهاي مهندسی که در آنها چدن معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواصمکانیکی چدن به زمینه ساختاري آن بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی . انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواص و کاربردهاي ویژه مربوطه تعیین میشود .چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندي میشوند، آلیاژهایی براي مقاصد عمومی که موارد استعمال آنها در کاربردهاي عمده مهندسی است و آلیاژهاي با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهاي سفید و آلیاژي که براي مقاومت در برابر سایش، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن خاکستري و نشکن است، لذا مطالعات بر روي این دو نوع چدن متمرکز شده است .

چدن هاي خاکستري v

چدن هاي خاکستري جزو مهمترین چدن هاي مهندسی هستند که کاربردي زیاد دارند نام این چدن ها از خصوصیات رنگ خاکستري سطح مقطع شکست آن و شکل گرافیت مشتق میشود. خواص چدن هاي خاکستري به اندازه ، مقدار و نحوه توزیع گرافیتها و ساختار زمینه بستگی دارد. همچنین روي مقادیر جزئی عناصر ، افزودنیهاي آلیاژي ، متغیرهاي فرایندي مانند، روش ذوب ، عمل جوانه زنی و سرعت خنک شدن بستگی پیدا میکنند. اما به طور کلی این چدنها ضریب هدایت گرمایی بالایی داشته، مدول الاستیستیه و قابلیت تحمل شوکهاي حرارتی کمی دارند و قطعات تولیدي از این چدن ها به سهولت ماشینکاري و سطح تمام شده ماشینکاري آنها نیز مقاوم در برابر سایش از نوع لغزشی است. این خواص آنها را براي ریختگی هایی که در معرض تنشهاي حرارتی محلی با تکرار تنشها هستند، مناسب میسازد. افزایش میزان فریت در ساختار باعث استحکام مکانیکی خواهد شد. این نوع حساس بودن به مقاطع نازك و کلفت در قطعات چدنی بدنه موتورها مشاهده می شود دیواره نازك و لاغر سیلندر داراي زمینهاي فریتی و قسمت ضخیم نشیمنگاه یا تاقانها زمینهاي با پرلیت زیاد را پیدا میکند. همچنین در ساخت ماشین آلات عمومی ، کمپرسورهاي سبک و سنگین ، قالبها ، میل لنگها ، شیر فلکههاو اتصالات لوله ها و غیره از چدنهاي خاکستري استفاده میشود

چدن هاي نشکن یا داکتیل v

این چدن در سال 1948 در فیلادلفیاي آمریکا در کنگره جامعه ریخته گران معرفی شد. توسعه سریع آن در طی دهه 1950 آغاز و مصرف آن در طی سال هاي 1960 روبه افزایش نهاده و تولید آن با وجود افت در تولید چدن ها پایین نیامده است. شاخصی از ترکیب 3/7%شیمیایی این چدن به صورت کربن 3,7 % ، سیلیسیم 2,5 % ، منگنز 0.3 % ، گوگرد, فسفر 0.01 % و منیزیم 0.04 % است 0.01است. وجود منیزیم این چدن را از چدن خاکستري متمایز میسازد . براي تولید چدن گرافیت کروي از منیزیم و سریم استفاده میشود که از نظر اقتصادي منیزیم مناسب و قابل قبول است. جهت اصلاح و بازیابی بهتر منیزیم برخی از اضافه شونده هایی از عناصر دیگر با آن آلیاژ میشوند و این باعث کاهش مصرف منیزیم و تعدیل کننده آن است. منیزیم ، اکسیژن و گوگرد زدا است .نتیجتا منیزیم وقتی خواهد توانست شکل گرافیتها را به سمت کروي شدن هدایت کند که میزان اکسیژن و گوگرد کم باشند. اکسیژنزداهایی مثل کربن و سیلیسیم موجود در چدن مایع این اطمینان را میدهند که باعث کاهش اکسیژن شوند ولی فرآیند گوگرد زدایی اغلب براي پایین آوردن مقدار گوگرد لازم است. از کاربردهاي این چدن ها در خودروسازي و صنایع وابسته به آن مثلا در تولید مفصلهاي فرمان و دیسک ترمزها ، در قطعات تحت فشار در درجه حرارت هاي بالا مثل شیر فلکهها و اتصالات براي طرحهاي بخار و شیمیایی غلتکهاي خشککن نورد کاغذ ، در تجهیزات الکتریکی کشتیها ، بدنه موتور ، پمپها و غیره است . محصولات تولیدي طرح حاضر، قطعات صنعتی چدنی است که از طریق ریخته گري تولید خواهد شد. موارد مصرف این قطعات در صنایع مختلف بسیار متنوع و متعدد است و در یک کلام میتوان گفت که قطعات فولادي و چدنی مورد استفاده در صنعت که از روشهاي دیگر شکل دهی قابل تولید نمیباشند ، از طریق ریخته گري تولید و عرضه میگردند و لذا قابل نتیجه گیري است که تعداد، تنوع و موارد کاربرد این قطعات بسیار بالا است.

قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید. این قطعات خود به عنوان کالاي واسطهاي براي تولید دیگر ماشین آلات، تجهیزات و ادوات صنعتی مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت ماشینسازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي و ماشینسازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. یکی از موارد کاربرد مهم قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است که در حال حاضر صدها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازي براي خودرو میباشند. ماشینآلات صنعتی و کشاورزي از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این ماشین آلات نیز براي همگان روشن و شفاف میباشد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدي طرح به عنوان زیرساختهاي صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشند.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن,دانلود طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن,دانلود رایگان طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن,طرح ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود