کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از آلیاژهاي مختلف چدن به روش ریخته گري میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژي به طریق ریخته گري میباشد. چدن ها (cost iron ) آلیاژي از آهن -کربن و سیلیسیم است که همواره محتوي عناصري ،  در حد جزئی کمتر از 0,1 درصد و غالبا عناصر آلیاژي بیشتر از 0,1 درصد بوده و به حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژي براي بهبود کیفیت چدن براي مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهاي چدن در کارهاي مهندسی که در آنها چدن معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواص مکانیکی چدن به زمینه ساختاري آن بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی . انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواصو کاربردهاي ویژه مربوطه تعیین میشود .چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندي میشوند، آلیاژهایی براي مقاصد عمومی که موارد استعمال آنها در کاربردهاي عمده مهندسی است و آلیاژهاي با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهاي سفید و آلیاژي که براي مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن آلیاژي است ، لذا مطالعات بر روي این دو نوع چدن متمرکز شده است .کربن چدن آلیاژي به صورت بلور سمانتیت کربید آهن (Fe3C) میباشد که از سرد کردن  سریع مذاب حاصل میشود و این چدن ها به آلیاژهاي عاري از گرافیت و گرافیتدار تقسیم میشوند و به صورتهاي مقاوم به خوردگی ، دماي بالا، سایش و فرسایش میباشند .

چدن هاي بدون گرافیت :شامل سه نوع زیر می باشد :

چدن سفید پرلیتی :ساختار این چدنها از کاربیدهاي یکنواخت برجسته و توپر M3C در یک زمینه پرلیتی تشکیل شده است .این چدنها مقاوم در برابر سایش هستند و هنوز هم کاربرد داشته ولی بینهایت شکننده هستند لذا توسط آلیاژهاي پرطاقت دیگري از چدن هاي سفید آلیاژي جایگزین گشته اند .

چدن سفید مارتنزیتی( نیکل- سخت)نخستین چدن هاي آلیاژي که توسعه یافتند

آلیاژهاي نیکل- سخت بودند. این آلیاژها به طور نسبی قیمت تمام شده کمتر داشته و ذوب آنها در کوره کوپل تهیه شده و چدن هاي سفید مارتنزیتی داراي  نیکل هستند Ni به عنوان افزایش قابلیت سختی پذیري براي اطمینان از استحاله  آستنیتی به مارتنزیتی در طی مرحله عملیات حرارتی به آن افزوده میشود. این چدنها حاوي Cr نیز به دلیل افزایش سختی کاربید یوتکتیک هستند و دارای داراي یک ساختار یوتکتیکی تقریبا نیمه منظمی با کاربیدهاي یکنواخت برجسته و هستند که بیشترین فاز را در یوتکتیک دارند و این چدنها مقاوم در M3C یکپاره برابر سایش هستند

 چدن سفید پرکرم :چدن هاي سفید با  Cr ترکیبی از خصوصیات مقاومت در برابر خوردگی ، حرارت و سایش را دارا هستند این چدنها مقاومت عالی به رشد و اکسیداسیون در دماي بالا داشته و از نظر قیمت نیز از فولادهاي ضد زنگ ارزان تر بوده و درجاهایی که در معرضضربه و یا بازهاي اعمالی زیادي نیستند به کار برده میشوند.

محصولات تولیدي طرح حاضر، قطعات صنعتی چدنی است که از طریق ریخته گري تولید خواهد شد. موارد مصرف این قطعات در صنایع مختلف بسیار متنوع و متعدد است و در یک کلام میتوان گفت که قطعات چدن آلیاژي مورد استفاده در صنعت که از روشهاي دیگر شکلدهی قابل تولید نمی باشند ، از طریق ریخته گري تولید و عرضه میگردند و لذا قابل نتیجه گیري است که تعداد، تنوع و موارد کاربرد این قطعات بسیار بالا است.قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید. این قطعات خود به عنوان کالاي واسطهاي براي تولید دیگر ماشین آلات، تجهیزات و ادوات صنعتی مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت ماشین سازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي و ماشین سازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. یکی از موارد کاربرد مهم قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است که در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازي براي خودرو میباشند. ماشین آلات صنعتی و کشاورزي از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این ماشین آلات نیز براي همگان روشن و شفاف میباشد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدي طرح به عنوان زیرساختهاي صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

 

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,دانلود طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,دانلود رایگان طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,طرح ریخته گری قطعات چدن آلیاژی
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود