کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات بسته بندي مواد غذائی میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی اي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

الفتعریف بسته بندي :در سال 1035 میلادي گفته شده است که فردي ایرانی به نام انصاري خراسانی سفري به مصر نمود و او در آنجا مشاهده کرد که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها و ... را در کاغذ می پیچند و به فروش می رسانند . این قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه بسته بندي مواد غذائی است .امروزه نقش بسته بندي در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندي خوب می تواند موجب افزایش تحرك مدیران شده و سود زیادي را نصیب واحد تولید نماید . بسته بندي سبب رساندن پیام کالاي بسته بندي شده به مصرف کننده است در عین حال بسته بندي موجب افزایش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه هاي تبلیغاتی را در رابطه با مصرف کننده و بویژه در مقابل کالاهاي رقیب بوجود می آورد بطور کلی زمانی بسته بندي را می توان موفق دانست که جاذبه هاي ذیل را دارا باشد :

جاذبه کلام ·

جاذبه طراحی ·

جاذبه حفظ و نگهداري محتوي ·

جاذبه کمیت و کیفیت مناسب ·

جاذبه تبلیغات ·

جاذبه قیمت ·

ایجاد جاذبه هاي فوق الذکر در بسته بندي ، مستلزم استفاده از ماشین آلات مختلف می باشد که در این طرح هدف تولید بخشی از آن ها می باشد .

ب- دسته بندي ماشین آلات مورد استفاده در فرایند بسته بندي

ماشین آلات بسته بندي صنایع غذائی به گروه هاي مختلف تقسیم بندي می گردند که ذیلا به آنها اشاره شده است .

ماشین هاي شرینک پک ·

ماشین هاي بسته بندي واکیوم اسکین ·

ماشین بسته بندي ترموفرمینگ ·

ماشین بسته بندي دوي پک ·

ماشین بسته بندي تترا پک ·

ماشین بسته بندي کارتن ·

ماشین بسته بندي کیسه پلاستیک ·

ماشین بسته بندي لفاف هاي کاغذ ·

ماشین بسته بندي فویل ها ·

ماشین بسته بندي استرچ ·

ماشین بسته بندي فویل آلومینیوم ·

ماشین هاي پرکن ) انواع پرکن شیشه ، بطري( و ..... ·

ماشین بسته بندي حبوبات ·

ماشین بسته بندي قند ·

تنوع ماشین آلات مورد استفاده در صنعت بسته بندي مواد غذائی بسیار بالا است . از اینرو معمولا ماشین سازان بر اساس توان فنی و مهندسی و همچنین حجم سرمایه گذاري ، گروهی از ماشین آلات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می نمایند . در طرح حاضر گروه هاي زیر از ماشین آلات جهت تولید انتخاب شده است .

ماشین بسته بندي شرینک پک ·

ماشین بسته بندي استرچ ·

ماشین بسته بندي حبوبات و مواد مشابه

ماشین آلات بسته بندي مواد غذائی همانطوریکه از عنوان آن نیز مشخصاست براي بسته بندي انواع محصولات غذائی مورد استفاده قرار می گیرند . ذیلا برخی از موارد اساسی کاربرد این ماشین آلات ارائه شده است .

بسته بندي پودري ·

این نوع از ماشین ها براي بسته بندي انواع مواد پودري شکل مانند شکر ، ادویه ها ، آرد ) براي مصارف خانگی  و موارد مشابه( داراي کاربرد است .

بسته بندي حبوبات ·

این نوع از ماشین ها براي بسته بندي انواع حبوبات و برنج مورد استفاده قرار میگیرد.

بسته بندي قند ·

قند به دلیل برخورداري از شکل نامشخصنیاز به ماشین خاصدارد که ماشین بسته بندي مخصوص راي آن در نظر گرفته شده است.

در کلیه مواد بسته بندي شده در بالا ، وزن بسته ها از چند گرم تا تا حدود سه کیلوگرم است .

ماشین شرینک پک ·

این ماشین ها با کشیدن فیلمی از پلاستیک روي بسته هاي مواد غذائی کوچک ، سبب بسته بندي می گردد . شرینک پک را میتوان بعنوان جایگزین براي کارتن ها معرفی کرد . انواع کنسروها ، آب میوه ها و بسیاري از مواد غذائی و حتی سایر محصولات مانند مواد بهداشتی ، آرایشی ، صنعتی و غیره از این طریق بسته بندي می گردند . وزن کل بسته هاي شرینک شده از چند کیلو گرم تا حدود 20 کیلوگرم می باشد و معمولا براي بسته هاي کوچکتر یا بزرگتر ، از این سیستم بسته بندي استفاده نمی شود . کشاورزي در کشورمان یکی از شاخه هاي بسیار مهم اقتصادي محسوب می گردد . لذا توسعه آن از جوانب مختلف می تواند سبب گسترش رشد اقتصادي کشاورزان و در نهایت کشور گردد . مواد غذائی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از محصولات کشاورزي حاصل می گردند . از اینرو ایجاد شرایط بازار پسند در آنها می تواند بعنوان یکی از محورهاي بسیار مهم توسعه کشاورزي محسوب می گردد . از طرف دیگر بسته بندي سبب کاهش ضایعات شده و از این طریق ارزش افزوده این محصولات افزایش پیدا می نماید . از طرف دیگر با نگاهی به میزان و کشورهاي مقصد صادرات ، مشاهده می گردد که محصولات غذائی ایران به کشورهاي مختلف جهان صادر می شود . بنابراین با جمع بندي مطالب فوق می توان گفت که محصولات کشاورزي ایران در جهان از مزیت نسبی خوبی برخوردار است و لذا می توان با توسعه بسته بندي مرغوب، صادرات غیر نفتی را افزایش داده و بدینوسیله علاوه بر افزایش توسعه اقتصادي کشور ، اقتصاد کشاورزي را نیز در کشور گسترش داد . ماشین آلات بسته بندي محصولات غذائی بعنوان عاملی جهت ایجاد قابلیت صادراتی در محصولات کشاورزي و ایجاد ارزش افزوده بالا در آنها ، از نقش بسار بالائی برخوردار می باشند. بنابراین شاید در نگاه ظاهري محصولات تولیدي طرح حاضر بعنوان ماشین آلات صنعتی محسوب گردند که مشابه آن در کشور بطور وسیعی تولید می گردند ولی با نگاه عمیق بر آن نتیجه گیري می گردد که نقش این ماشین آلات در توسعه بخش کشاورزي کشور حائز اهمیت می باشد .

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی,دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی,طرح تولید ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود