کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود. برداشت محصول نتیجه زحمات کشاورز در مراحل تهیه و آماده کردن زمین، کاشت و داشت می باشد و هر قدر این مرحله بهتر و دقیق تر انجام گیرد، سود بیشتري عاید تولید کننده خواهد شد. مسلما برداشت محصول بوسیله ماشین سریع تر و بهتر از وسایل دستی است و به کشاورز فرصت می دهد تا از زمان صرفه جویی شده براي گسترش سطح زیر کشت و تهیه بذر و بستر خوب استفاده نماید. بطور کلی ماشین هاي برداشت را در سه گروه ماشین هاي برداشت علوفه، ماشین هاي برداشت غلات و ماشین هاي برداشت چغندر، سیب زمینی، ذرت، پنبه، نیشکر و غیره تقسیم بندي می نمایند. ماشین هاي درو علوفه حدود سال 1840 در ایالات متحده ساخته شد و بتدریج تکامل پیدا کرد و در این ارتباط می توان از ماشین هاي درو علوفه دامی و تراکتوري بعنوان معمول ترین ماشین هاي برداشت علوفه نام برد. دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد، صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ماشین هاي علوفه بر میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم بر بازار، شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه صنعتی کشورمان مثمر ثمر باشد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، ماشین هاي علوفه بر میباشد. ماشین هاي علوفه بر مورد مطالعه از نوع بشقابی چرخشی می باشند. نیروي چرخش این دروگرها از محور تواندهی تراکتور تامین می شود و نسبت به دروگرهاي شانه اي قابل توجه تر می باشند. دروگرهاي بشقابی چرخشی متداول به سه دسته عمده دروگر هاي بشقابی چرخشی استوانه اي، دروگرهاي بشقابی چرخشی با صفحه مدور و دروگرهاي چرخشی مخروطی تقسیم می شوند.

دروگرهاي بشقابی چرخشی استوانه اي ·

معمولا داراي 2 تا 4 استوانه عمودي است که بطور عمودي قرار دارند که در پایین آن دو یا سه کاردك نصب می شود. در این نوع از علوفه برها، جهت چرخش سیلندرها عکس یکدیگر است و می توانند با دورهاي 1500 تا 3000 دور در دقیقه دوران داشته و علف هاي بریده شده را بصورت توده نوار در عقب سیلندر، قرار دهند. تمامی دروگرهاي دورانی داراي یک پوشش محافظ هستند تا از پراکنده شدن علوفه بریده شده به اطراف جلوگیري نمایند. در اینگونه از علوفه برها محور محرك و چرخ دنده هاي مخروطی در بالاي استوانه ها قرار می گیرد. که در شکل زیر نمونه اي از این نوع دروگرها نمایش داده شده است.

دروگرهاي بشقابی چرخشی ·

این نوع از دروگرها شبیه نوع استوانه اي است. با این تفاوت که استوانه ها به بشقاب تبدیل شده اند. بشقاب و تیغه آخري مجهز به یک جسم تو خالی، شبیه یک مخروط ناقصمی باشد. تعداد بشقاب ها ممکن است تا شش عدد افزایش یابد. سرعت دوران در این نوع از محصولات بالغ بر 3000 تا 3500 دور در دقیقه است. حرکت دورانی از قسمت تواندهی تراکتور تامین می شکل در اجراي آن موثر هستند. هر یک از V شود با این تفاوت که چرخ دنده ها و تسمه هاي بشقاب ها داراي 2 تا 4 تیغه کوچک دو لبه قابل تعویضهستند که بطور آزاد و معلق در جاي خود قرار می گیرند. نیروي گریز از مرکز بوجود آمده باعث می شود که آن ها بعنوان قطع کننده عمل نمایند. براي استفاده از هر دو لبه تیز آن می توان آنان را پشت و رو نمود. بشقاب ها، هر یک در خلاف جهت بشقاب مجاور خود می چرخند. که در شکل زیر نمونه اي از این نوع دروگرها نمایش داده شده است.

دروگر هاي چرخشی مخروطی ·

این نوع از دروگرها حد واسطی از نوع اول و دوم می باشند. قسمت هاي برش بصورت مخروط هاي ناقصهستند که در قاعده پایینی آنها 2 تا 4 کاردك نصب گردیده و نیروي گردشی همانند دیگر علوفه برها، از محور تواندهی تراکتور تامین می شود.با توجه به گسترش مکانیزاسیون در سطح اراضی کشاورزي و لزوم توسعه آن طبق برنامه سوم تنظیمی براي دستیابی به افزایش و بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزي و لزوم استفاده از ابزار و ادوات و ماشین آلات کشاورزي جدید، افزایش اطلاعات و مهارت کاربران و بهره برداران از کاربرد این ادوات و ماشین آلات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. فقدان دانش و مهارت هاي لازم از یک طرف باعث کاهش عمر ماشین آلات و ادوات، زیان مستقیم اقتصادي و از دست رفتن سرمایه می گردد و از طرفی بخصوصعدم آگاهی از نحوه صحیح تنظیمات و کاربرد آنها متناسب با شرایط مختلف باعث کاهش بهره گیري لازم از دستگاه ها و افت تولیدات و در آمد بهره برداران خواهد شد که در نهایت عدم موفقیت در مکانیزاسیون و توسعه کشاورزي را در پی خواهد داشت. هر چند در برنامه هاي ترویجی که تاکنون تنظیم و اجرا می شده ، مکانیزاسیون به عنوان سرفصل آموزشی منظور نگردیده است ولی در قالب آموزش زراعت هاي مختلف ادوات مکانیزاسیون، آموزش و ترویج انجام می شده است. اهمیت امر مکانیزاسیون و تخصصی بودن آن با توجه به توسعه روز افزون براي بهره گیري لازم و تضمین موفقیت در امر توسعه کشاورزي ایجاب می نماید که به این مهم به صورت ویژه و تخصصی نیز توجه کافی مبذول گردد تا بتوان به موفقیت و اهداف مورد انتظار امیدوار شد. براي این کار لازم است ضمن مشخصشدن حیطه کاري و مسئولیتهاي آموزشی هر واحد از طریق تشکیل ستاد و کمیتههاي هماهنگی از کلیه نیروها و امکانات موجود حداکثر استفاده آموزشی لازم برده شود.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 


 طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر,دانلود طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر,طرح تولید دستگاه علف بر,طرح توجیهی دستگاه علف بر
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود