کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید کامیون قطار
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید کامیون قطار میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید کامیون قطار میباشد. این محصول در سیستم حمل و نقل ریلی بعنوان ماشینی براي حمل بار مورد استفاده قرار می گیرد .

در دنیاي صنعتی امروز ، حمل و نقل از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و سالانه میلیونها تن کالا در نقاط مختلف کشور جابجا می گردد که این امر از چهار طرق حمل و نقل جاده اي ، ریلی ، هوائی و دریایی صورت می گیرد . حمل و نقل هوائی عموما براي بارهاي سبک و حساس و گران قیمت و همچنین حمل و نقل دریایی صرفا در شمال و جنوب کشور انجام می شود و بدینوسیله می توان گفت که عمومی ترین شیوه حمل و نقل در کشور جاده اي و ریلی است بطوریکه سالانه حدود 480 میلیون تن بار در کشور جابجا می گردد که سهم حمل و نقل ریلی از آن 11 درصد می باشد که با توجه بر آن اهمیت حمل و نقل ریلی مشخص می گردد . واگن ها تجهیزات حمل و نقل بار در صنعت حمل و نقل می باشند . این تجهیزات اتاقک هاي چرخ داري هستند که با اتصال به همدیگر تشکیل قطار را داده و قطار فوق نیز توسط لکوموتیو به حرکت در می آید .هر کامیون قطار شامل اتاق اصلی ، تامپون ، چرخ و محور ، سیستم تعلیق ، سیستم ترمز ، سیستم اتصال واگن ها و قطعات دیگر می باشد .

دسته بندي محصول:

واگن ها براساس ظرفیت و تناژ بار قابل حمل ، مشخصات فنی بار و حساسیت آن به عوامل محیطی ، شیوه بار گیري و تخلیه ، ابعاد و شکل ظاهري بار و ... متفاوت میباشند . انتخاب نوع واگن تابع معیار هاي ذکر شده در بالا می باشد و لذا با توجه بر اینکه بار قابل حمل کاملا متفاوت است لذا انواع واگن مورد استفاده در حمل و نقل ریلی نیز متفاوت است که در اینجا اشاره اي کوتاه بر آنها شده است .

کامیون قطار ) لبه کوتاه و لبه بلند (

این واگن ها همانند اتاق بار کامیون ها می باشند و براي حمل کالاهائی که حساسیت کمتري نسبت به عوامل جوي دارند مورد استفاده قرار می گیرد . این واگن ها تحت عنوان واگن هاي روباز با دیواره هاي جدا نشدنی نیز نامیده می شود که ارتفاع دیواره در آنها بیش از 60 سانتی متر می باشد . کامیون هاي قطار به دو نوع واگن هاي لبه کوتاه و لبه بلند تقسیم می گردند.

واگن هاي کفی ·

این واگن ها براي حمل کالاهاي سنگین ، آهن آلات ، وسایط نقلیه ، ماشین آلات و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .

واگن هاي مسافربري ·

این واگن ها داراي صندلی و امکانات خدماتی و بهداشتی بوده و براي حمل و جابجائی مسافر مورد استفاده قرار می گیرد .

تانکرها ·

تانکرها جهت حمل بار مایع و یا گازي شکل مورد استفاده قرار می گیرد .

واگن هاي باري خاص ·

این واگن ها براي حمل کالاهاي مخصوصو ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد .همانطوري پیشتر نیز ذکر شد کامیون قطار براي حمل بار در سیستم ریلی مورد استفاده قرار می گیرد . خصوصیات بار قابل حمل توسط این واگن ها به صورت زیر می باشد :

بارهاي فله اي

بارهاي غیر حساسبه عوامل محیطی

آهن آلات

ماشین آلات

بارهاي کانتینر شده

مواد اولیه کارخانجات

جوب و موارد مشابه

.............

اهمیت صنعت حمل و نقل ریلی براي همگان روشن است. این صنعت داراي مشخصه هاي ویژه است که سبب ایجاد جذابیت در امور حمل و نقل میگردد که برخی از این مزیتها به شرح زیر است:

ظرفیت بالاي حمل و نقل و امکان حمل یکجاي محولههاي بزرگ .

قیمت مناسب حمل در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل.

امنیت بالاي حمل و نقل.

کاهش آلودگیهاي زیست محیطی.

از اینرو با توجه به مزیتهاي حمل و نقل ریلی، امروزه در کشورهاي پیشرفته این صنعت بسیار گسترش پیدا کرده است. در کشور ما نیز راه آهن همانند سایر کشورها، نقش اساسی در توسعه صنعتی و اقتصادي کشور برعهده دارد و روي همین امر راه آهن جمهوري اسلامی، طرحهاي زیادي براي توسعه این صنعت در دستور کار خود قرار داده است و لذا چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی کشور بسیار پررونق ارزیابی میگردد. واگنها به عنوان یکی از تجهیزات اساسی سیستم حمل و نقل ریلی محسوب میگردند. بنابراین توسعه این تجهیزات اثر بسیار قابل توجهی در حفظ توان عملیاتی سیستم حمل و نقل ریلی ایفا می نماید. تولید این تجهیزات هر چند در سالهاي اخیر در کشور امکان پذیر شده است لیکن هنوز سالانه راه آهن جمهوري اسلامی با صرف مبالغ هنگفت ارز، اقدام به واردسازي آنها از خارج کشور مینمود ولی در سالهاي گذشته تولید آن در کشور آغاز شده است که به نظر میرسد با توسعه تولید داخل، نیازمندي کشور به این قطعات کاملا مًرتفع گردد.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 


 طرح توجیهی تولید کامیون قطار,دانلود طرح توجیهی تولید کامیون قطار,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید کامیون قطار,طرح توجیهی کامیون قطار,طرح تولید کامیون قطار
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود