کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

امروزه با رشد روز افزون به کارگیري تولید انواع خودرو، این بخش از صنعت سهم عمده اي از فعالیت هاي صنعتی را به خود اختصاص داده است. در این میان صنعت خودرو سازي به صورت زنجیره اي از واحدهاي صنعتی مرتبط به هم در زمینه تولید و مونتاژ اجزاء و قطعات خودرو و نیز طراحی و ارتقاء کیفیت عمل می کند و رقابت تنگاتنگی در مورد کسب سهم و نسبت بیشتري از فروش در عرضه این صنعت وجود دارد.گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید اگزوز خودرو میباشد که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . محصول مورد بررسی این طرح اگزوز خودرو می باشد که یکی از اجزاء فراگیر در کلیه خودروها بوده و وظیفه انتقال گازهاي خروجی از خودرو را دارد. اگزوز یکی از اجزاء خودرو می باشد که عملکرد آن هدایت گازهاي خروجی حاصل از احتراق داخلی موتور خودرو است.اگزوز داراي دو وظیفه بسیار مهم دیگر نیز می باشد. اولین وظیفه این قطعه علاوه بر انتقال گازهاي خروجی که قبلا ذکر شده تصفیه و کم کردن ذرات معلق موجود در این گازها پس از عبور از مخازن و فیلتر هاي نصب شده بر روي اگزوز است توجه به این نکته ضروریست که این مخازن و فیلترهاي نصب شده بر روي اگزوز توانایی کاهش آلاینده ها را تا 80 % دارند از اینرو با توجه به این که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات فراروي انسانها مسائل زیست است که مهمترین ماده خروجی از اگزوز Co محیطی و افزایش گازهاي گلخانه اي از جمله گاز 2 خودرو می باشد بنابراین طراحی و نصب صحیح اگزوز بسیار ضروري و مهم می باشد. دومین وظیفه بسیار اگزوز خودرو که کمتر به آن توجه می شود کاهش آلودگی صوتی می باشد که این وظیفه نیز توسط منبع انبساط که در مجموعه اگزوز نصب شده است انجام می پذیرد. شایان ذکر است که در صورت عدم کاهش صداي خروجی حاصل از عملکرد و احتراق موتور عملا از این وسیله نقلیه به دلیل صداي بسیار گوش خراش و نیز خطرناك نمی توان استفاده نمود. نحوه کاهش صداي خروجی نیز بر اساس برخورد فرکانسهاي خروجی از موتور خورو در منبع انبساط به یکدیگر از یک مسیر رفت و برگشتی بین دو دیواره منبع انبساط بنا شده است. جهت کاهش آلایندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودرو نیز مبدلهاي کاتالیستی استفاده می شود.

 عمده گازهاي خروجی از موتور عبارتند از:

مونوکسیدکربن )CO(:   گازي سمی، بی بو، بی رنگ و به شدت خطر ناك است .

هیدروکربن ها :  (CnHn)این ترکیبات معمولا از باقیمانده سوختی که در عملیات  احتراق مصرف نشده است و بخار می شود تولید می گردد و در معرض نور خورشید اکسیدانها تجزیه شده و با اکسید نیتروژن واکنش می دهند و تاثیرات بسیار مخربی بر لایه ازن دارند.

اکسیدهاي نیتروژن )Non(این ترکیبات سبب ساز پدیده هاي مه دود و باران هاي اسیدي می باشند. جهت کاهش و ایجاد تغییرات شیمیایی در آلاینده هاي فوق از مبدل هاي کاتاسیتی فلزي و یا سرامیکی استفاده می شود که هسته اصلی آنها بر مبناي فلز و یا سرامیک صنعتی بوده و از لایه هاي بسیار نازك فلزات گرانبها (پلاتین، رودیوم یا پالادیوم) توسط یک لایه واسط بر سطح مجراهاي این هسته ها پوشانده می شوند این مواد آلاینده هاي فوق  الذکر را به ترکیباتی همچون  آب، دي اکسید کربن وN 2 تبدیل می نمایند . علی الرغم استفاده از مبدل ها، کاهش آلاینده هاي خروجی خودرو 100 % نیست بنابراین در کشورهاي مختلف استانداردهایی براي این منظور در صنایع خودرو سازي وضع می گردد . بنابراین طراحی و ساخت این قطعه که نقش بسیار مهمی در عملکرد خودرو دارد بسیار ضروریست پروژه حاضر به منظور احداث واحد تولید انواع اگزوز خودرو بر اساس تکنولوژي روز دنیا انجام شده است. از آنجاکه هر وسیله نقلیه موتوري باید مجهز به قطعه اي به منظور انتقال تخلیه گازهاي حاصل از احتراق موتور به خارج(لوله اگزوز) و وسیله اي براي کاهش صدا یا منبع انبساط اگزوز باشد از اینرو محصول تولیدي نیز داراي هر دو قطعه لازم جهت خروج گازهاي خروجی موتور و نیز منبع انبساط براي کاهش صداي خروجی از موتور می باشد. این محصول جزء کالاهاي واسطه تولید خودرو بوده و تقریبا در تمامی خودروهاي امروزي استفاده می گردند. یکی دیگر از کاربردهاي اگزوز که به آن افزوده شده است استفاده از مبدل هاي کاتالیستی می باشد. میلیونها خودروي در حال کار منبع بالقوه اي براي ایجاد آلودگی هوا هستند. خودروسازان براي کاهش آلودگی ناشی از عملکرد خودروها وسیله اي مخصوص موسوم به مبدل کاتالیستی طراحی کرده اند که گازهاي خروجی حاصل از احتراق در موتور از این مبدل عبور کرده و به سبب واکنش هاي شیمیایی که در آن انجام می گیرد میزان قابل توجهی از آلاینده هاي ناشی از احتراق را کاهش می دهند با این وجود این کار بصورت 100 % انجام نمی پذیرد. از اینرو بسته به کشور و مناطق مختلف سطح قابل قبول براي آلاینده هاي خروجی از موتور خودروها متفاوت است. از اینرو مهمترین موارد کاربرد و مصرف اگزوز خودرو انتقال گازهاي خروجی از موتور، کاهش صداي کارکرد موتور از احتراق داخلی و نیز کاهش آلاینده هاي زیست محیطی می باشد. در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست هاي دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد . توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازي در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور فعالیت می نمایند . صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازي 2/5  درصد کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات کند (GNP) درصد از تولید ناخالص داخلی مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، به لحاظ تکنولوژیکی از اهمیت بالائی در قطعه سازي برخوردار می باشند . توسعه صادرات از دیگر سیاست هاي دولت است که قطعات خودرو نیز با توجه به ارزش افزوده بالا میتواند جزء محصولات صادراتی قرار گیرد. نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاري از موارد دیگر، نشان از وجود حرکتی عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابراین می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهاي اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهاي مهم و حساس کشور قرار دارند .

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو,دانلود طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو,طرح توجیهی اگزوز خودرو,طرح تولید اگزوز خودرو
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود