کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید استاین مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . یکی از روش هاي قدیمی براي نگهداري سبزي و میوه است و حتی ( Drying ) خشک کردن است.امروزه با وجود توسعه روش هاي دیگر ، بسیاري از میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند . اساس این روش همانا روي این اصل ساده است که میکرو ارگانیسم هاي موجود روي مواد غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود ، بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي موادي که فعالیت آبی آنها زیر 0,6 است رشد کنند . فعالیت آبی  نسبت فشار بخار آب محصول در یک محیط بسته به فشار آب خالص به همان شرایط  عامل نشان دهنده قابل اعتمادتري نسبت به مقدار آب موجود براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشد.رابطه بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه اي متغییر است .مواد غذائی خشک شده داراي مزیت هاي خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش هاي دیگري نگهداري شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود .

خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :

خشک کردن سنتی ·

در این روش خشک کردن سبزي و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیزات سنتی صورت می گیرد . خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و ... با استفاده از روش هاي سنتی هنوز هم در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر انجام می گیرد . در این روش محصول در روي سینی و حتی روي زمین و توسط تابش گرماي خورشید خشکانده می شود .

خشک کردن صنعتی ·

خشک کردن صنعتی به کلیه روش هاي خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شده حرارت، رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شود ، اطلاق می گردد . در این روش خشک کردن سبزي و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد که بصورت مصنوعی و از طریق ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شرایط در روش خشک کردن صنعتی منتج به کاهش زمان خشک کردن شده و علاوه بر آن امکان تولید محصول خشک مرغوبی را نیز میسر می سازد .امروزه سبزي و میوه هاي بسیار زیادي از طریق صنعتی خشک می شوند که بعنوان نمونه می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزي هاي مختلف ، کشمش ، زردآلو ( قیصی ) آلو قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شکل می گیرد .خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش هاي سنتی داراي مزایاي بسیار زیادي می باشد که در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :

حفظ شکل ظاهر و بازار پسندي :

محصولات خشک شده با روش هاي سنتی داراي تشابهت کمتري با حالت اولیه خود دارند ، ولی در روش هاي خشک کردن صنعتی ، محصول تولید شده بعد از بار گردانی نسبتا شباهت زیادتري با شکل اولیه میوه و سبزي خواهند داشت.

بهداشت و آلودگی ها :

در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قرار داده می شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طول زمان خشکاندن می شوند .

حفظ مواد مغذي :

میزان حرارت و نرخ آن در سیستم هاي سنتی قابل کنترل نیست و لذا در این روش خشک کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیستم هاي صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .

سرعت تولید :

در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد

فضاي لازم براي عمل خشک کردن :

در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کردن و خشک نمودن محصول مورد نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سرعت کار ، نیاز به فضاي خیلی کمتري به نسبت روش هاي سنتی می باشد . با توجه بر مزیت هاي خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحی و ساخته شده و سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف ساخت این ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید.

  بهداشت و آلودگی ها :

در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قرار داده می شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طول زمان خشکاندن می شوند .

حفظ مواد مغذي :

میزان حرارت و نرخ آن در سیستم هاي سنتی قابل کنترل نیست و لذا در این روش خشک کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیستم هاي صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .

سرعت تولید :در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد.

فضاي لازم براي عمل خشک کردن :در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کردن و خشک نمودن محصول مورد نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سرعت کار ، نیاز به فضاي خیلی کمتري به نسبت روش هاي سنتی می باشد . با توجه بر مزیت هاي خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحی و ساخته شده و سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف ساخت این ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید . ماشین آلات خشک کردن میوه و سبزي همانطوریکه از عنوان آن نیز مشخصاست براي خشک کردن انواع محصولات کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند.

ذیلا برخی از موارداساسی کاربرد این ماشین آلات ارائه شده است .

خشک کردن انواع سبزي ها ·

خشک کردن حبوبات ·

خشک کردن غلات ·

خشک کردن برنج ·

خشک کردن پسته ·

خشک کردن میوه ها و تولید خشکبار ·

خشک کردن غذاها و تولید غذاي خشک با قابلیت نگهداري بالا ·

خشک کردن علوفه ·

خشک کردن ادویه جات ·

خشک کردن سایر اقلام غذائی

ماشین آلات فرآوري کشاورزي بعنوان عاملی جهت ایجاد قابلیت صادراتی در محصولات کشاورزي و ایجاد ارزش افزوده بالا در آنها ، از نقش بسیار بالائی برخوردار می باشند. بنابراین شاید در نگاه ظاهري محصولات تولیدي طرح حاضر بعنوان ماشین آلات صنعتی محسوب گردند که مشابه آن در کشور بطور وسیعی تولید می گردند ولی با نگاه عمیق بر آن نتیجه گیري می گردد که نقش این ماشین آلات در توسعه بخش کشاورزي کشور حائز اهمیت می باشد .

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 


 طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات,دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات,طرح توجیهی ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات,طرح تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود