کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید دیسک افست
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن بهره برداري بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادي ارز از کشور نیز جلوگیري نمود. دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزي را می توان در سه عامل بالا بودن سطح دستمزد، صرفه جویی در عملیات تولیدي و بهبود کیفی محصول خلاصه نمود. مکانیزاسیون یکی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزي می باشد. در بین ادوات مختلف کشاورزي که در راستاي این هدف از آنها استفاده می شود، بخش عمده اي به خاك ورزها اختصاص می یابد که بطور مشخص به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. خاك ورزهاي ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن براي بذور بکار گرفته می شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجب نرم شدن، فشردن و بسته شدن محفظه هاي خاك می گردند. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزي و بطور خاصتولید دیسک افست 32،28 و 36 پره میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم بر بازار، شرح تولید و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح، برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آنسرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي اقدام نمایند. امید است اینگونه از مطالعات در راستاي توسعه کشاورزي کشورمان مثمر ثمر باشد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید دیسک افست 32 ،28 و 36 پره 1 میباشد. هرس بشقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاك ورزي است که تقریبا در هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خاك ورز دیسک بشکل بشقاب هاي مقعر، مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاك بنحوي ارتباط دارند که بشقاب هاي دو گروه پس از درگیر شدن با خاك، با هم حول یک محور مشترك گردش می نمایند. گمان می رود استفاده از تیغه هاي بشقابی براي خاك ورزي از ژاپن سرچشمه گرفته باشد، ولی براي نخستین بار در سال 1867 ، اختراع دیسک در آمریکا به ثبت رسید. انواع معمولی دیسک تا سال 1900 جاي خود را در عملیات زراعی باز کرد تا اینکه در سال 1925 نوع دیگري از دیسک با نام افست روانه بازار شد. بطور کلی هرس بشقابی متشکل از تعدادي صفحات مدور تو گود است که داراي لبه هایی تیز و برنده می باشد. جنس آنها از فولاد بوده که در قسمت وسط ضخیم و هرچه به پیرامون و لبه نزدیک می شود، نازك تر است. ضخامت صفحات 4 تا 8 میلیمتر بوده و قطر دایره صفحات از30تا 70 سانتیمتر متغیر می باشد. مقطع محور غالبا چهارگوش بوده و از وسط صفحات دیسک که داراي سوراخ چهارگوش می باشند، می گذرند. بین صفحات قرقره هایی از آهن و چدن قرار گرفته تا صفحات با فواصل معین روي محور سوار شوند. تعداد صفحات دیسک بر روي هر محور مساوي بوده و نسبت به مرکز دستگاه قرینه هستند.دیسک هاي افست که نوع خاصی از دیسک هاي معمولی می باشند را بدین جهت به این نام می خوانند که تمایل به حرکت در یک طرف نقطه اتصال تراکتور را دارند. این نوع از دیسک ها داراي دو گروه بشقاب هستند که یک گروه در جلو، خاك ها را به یک طرف ریخته و گروه دوم در عقب، خاك ها را در جهت مخالف می ریزد.

با توجه به اهداف استفاده از دیسک ها، کاربردهاي متفاوتی بشرح ذیل ارائه می گردد:

الف) انجام خاك ورزي اولیه در زمین هاي بایر و برش و اختلاط بقایاي گیاهی دیسک زدن ساقه هاي گیاه و سایر بقایاي گیاهی، سطح خاك را سست نموده و ضمن قطع خاشاك باعث مخلوط شدن بیشتر با خاك می گردد. این کار باعث پوشانیده شدن بقایاي گیاه در هنگام شخم شده و ضمن ایجاد نرمی بیشتر خاك، سرعت تجزیه را بهبود می بخشد.

ب) تهیه بستر بذر، مخلوط کردن کودهاي شیمیایی و دامی با خاك و دفع علف هاي هرز.

ج) برش دادن کلوخ بعد از عمل شخم و نرم کردن آنان.

د) نفوذ در خاك هاي سنگین.

ه) استفاده در زمین هاي سنگلاخی و کنده دار، بدلیل غلطیدن دیسک روي آنان.

و) شخم زمین هاي آیش بمنظور جلوگیري از تبخیر آب و مبارزه با علف هاي هرز.

ز) زیر خاك نمودن بذر.

ح) فشردن و مناسب نمودن خاك سطحی براي بستر بذر و رشد آن.

ت) شخم زیر درختان میوه با شاخه هاي پایین افتاده.

بشر از سالیان بسیار دور، همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذاي خود و دام هایش را داشته و در طی اعصار گوناگون از شیوه هاي مختلفی استفاده کرده که همواره سیري صعودي به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است. این روند که شاید بتوان ابتداي آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزي می نامند. مکانیزاسیون کشاورزي به معناي مکانیکی کردن عملیات کشاورزي است و داراي دو معناي عام و خاصمی باشد که معناي خاصآن صرفاً شامل تکنولوژي ماشینی و مسائل مرتبط با آن در کشاورزي است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیل هاي کلی مرتبط با کشاورزي و مدیریت آن ها را شامل می شود. مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژي روز در کشاورزي براي توسعه پایدار است

 اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد:

- افزایش تولید

- کاهش هزینه ها

- کاهش سختی کار کشاورزي و افزایش جذابیت آن

- افزایش بهره وري از نیروهاي کارگري

- افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان

- انجام به موقع عملیات کشاورزي

در اجراي مراحل مختلف عملیات کشاورزي، اهمیت خاك ورزي بعنوان یکی از ارکان اصلی در افزایش عملکرد کشاورزي بر کسی پوشیده نیست. بکارگیري روش هاي نوین خاك ورزي، از جنبه بهبود کیفی و کاهش فرسایش خاك، حائز اهمیت است. در عوامل خاك ورزي عوامل مختلفی از جمله خرد شدن یکنواخت کلوخ ها، حفظ رطوبت، مواد آلی خاك، تسطیح، کاهش فرسایش و ... داراي اهمیت بسزایی است.

 

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 


 طرح توجیهی تولید دیسک افست,دانلود طرح توجیهی تولید دیسک افست,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید دیسک افست,طرح توجیهی دیسک افست,طرح تولید دیسک افست
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود