کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلاء
 

معرفي محصول طرح توجیهی:

پوشش دهي تحت خلأ هر چند امروزه ديگر تکنيک چندان جديدي محسوب نمي شود و در دنيا کاملاًشناخته شده مي باشد، اما از طرفي دائماً در حال پيشرفت و تکامل بوده و از سوي ديگر در کشور ما هنوز به درستي و بطور کامل شناخته نشده و در حد لازم از آن بهره گيري نميشود.

معرفي تکنيکهاي پوشش دهي تحت خلأ

پوشش دهي تحت خلأ عبارت است از ايجاد يک پوشش فلزي، آلياژي، سراميکي و .... بوسيله ترسيب

نمودن بخارات ايجاد شده تحت شرايط خلأ از ماده مورد نظر، بر روي يک پايه (سابستريت) مناسب.اصول کلي روش به اين صورت است که ابتدا در محفظه اي قطعات اوليه بدون پوشش، در مکانهاي مخصوص خود قرار گرفته و به کمک واحد توليد خلأ ( پمپ خلأ ) ميزان خلأ لازم (حدود 0001/0 پاسکال ايجاد مي گردد. سپس به روش مناسبي (حرارت دهي توسط رشته مقاومت دار، بمباران يوني و يا الکتروني )فلز يا هرجس مي را که بايد بر روي سطح مورد نظر ( سابستريت ) بنشانند از حالت جامد بصورت بخار تبديل مينمايند. بدليل کم بودن دماي سابستريت نسبت به بخارات ايجاد شده، فلز يا جسم مورد نظر بر روي سابستريت تغيير حالت داده و مجدداً به شکل جامد تبديل مي شود. بدين صورت روکش فلزي يا پوشش مورد نظر بر روي سابستريت تشکيل ميگردد. تفاوت روشهاي مختلف پوشش دهي تحت خلأ عمدتاً در نحوه تهيه بخارات جسم پوشش دهنده و نيزچگونگي نشاندن آن بر روي سطح سابستريت ( جسمي که پوشش داده مي شود ) می باش د. روش مورداستفاده در واحد حاضر، تکنيک پوشش دهي في زيکي تحت خلا با بکار گيري المنت حرارتي بعنوان منبع تبخير فلز ميباشد.

محدوده فعاليت واحد

تکنيکهاي پوشش دهي تحت خلأ اصولاً از پيشرفته ترين و جديد ترين روشهاي پوشش دهي به شمار

ميروند. کارآيي و کيفيت مطلوب پوششهاي ايجاد شده را مي توان بر حسب نيازهاي کار ي و با استفاده از روش مناسب پوشش دهي تحت خلأ تضمين نمود . خواص پوششهايي که بدين روش ميتوان بدست آورد، با خواص پوششهاي بدست آمده از روشهاي ديگر متفاوت مي باشد. بنابراين ميتوان پوششهايي بدست آورد که داراي درجه خلوص زيادتر، اکسيدهاي کم، شفافيت خوب، ضخامت بسي ار نازک و ساختمان غير کريستالي بوده و روي قطعات فلزي و غير فلزي قابل آبکاري هستند . مزيت قابل توجه روشهاي تحت خلأ اين است که عمدتاً به دليل کاهش قابل توجه ضخامت پوششهاي ايجاد شده ، نسبت به روشهاي ديگر اقتصادي تر هستند. واحد حاضر با استفاده از تکنيک تبخير ح رارتي تحت خلأ قادر است پوششهاي فلزي مختلف از جنش آلومينيوم، آنتيموان، کادميوم، زيرکونيوم، مس، نيکل، روي نقره، سرب، کرم، آهن و ... و پوششهاي الياژي بخصوصي را چنانچه نقطه تصعيد اجزاي تشکيل دهنده آن تقريباً يکسان باشند، بر روي پايه هايي از جنس فلز، پلاستيک و يا شيشه ايجاد نمايد. خواص و ضخامت کم پوششهاي قابل حصول در اين گونه واحدها آنها را بويژه براي ايجاد پوششهاي تزئيني از انواع فلزات نامبرده، سطح شفاف و آينه اي و بويژه تهيه پوششهاي آلومينيومي که به روشهاي آبکاري الکتريکي قابل حصول نميباشند، مناسب ميسازد.

انواع محصولات قابل پوشش دهي

از ويژگيهاي قابل اهميت تکنيکهاي پوشش دهي تحت خلأ، قابليت بکار گيري يکسان آنها براي پوشش دهي پايه هايي از جنسهاي بسيار متفاوت مي باشد . بطور کلي از اين تکنيکها براي پوشش دادن پايه هايي از جنسهاي مختلف فلزي، پلاستيکي، شيشهاي و يا کاغذي ميتوان استفاده نمود.

ويژگيها، مشخصات فني و کاربرد پوششها

واحد حاضر به عنوان يک واحد خدماتي و سرويس ده نده براي پوشش دهي انواع محصولات و قطعات ساخته شده يا نيم ساخته صنعتي و غير صنعتي فعاليت نموده و قادر خواهد بود بر طبق سفارشات دريافت

شده انواع مختلف قطعات را بر طبق مشخصات فني پوششهاي مورد نياز پوشش دهي نمايد . بنابراين واحد براي تهيه محصول خاصي طراحي نمي گردد و مسائلي از قبيل بسته بندي، مشخصات و شرايط ورود محصول براي آن مطرح نخواهد بود . در اين قسمت ابتدا مشخصات عمومي پوششهايي که بد ين روش قابل تهيه هستند، معرفي گرديده و در ارتباط با همين مشخصات کاربردهاي اين نوع پوشش دهي و در نهايت استانداردهاي موجود براي ا ين پوششها ارائه مي گردد. طبقه بندي پوششها، تنها بر حسب جنس پوشش، ضخامت آن، خواص و نوع کاربرد پوششها قابل انجام است.

موارد مصرف و كاربرد

پوشش دهي تحت خلأ به روشهاي مختلفي انجام مي گيرد. هر يک از روشهاي م زبور کاربردهاي قابل توجهي دارند که مستقيماً به ويژگيهاي روش و کيفيت پوشش بدست آمده مربوط مي گردد. ادامه مشخصات روشهاي پوشش دهي تحت خلأ و کيفيت پوششهاي حاصل به تفصيل معرفي گرديده و پارامترهاي مطرح در گزينش روش تبخير حرارتي تحت خلأ براي واحدهاي حاضر بحث خواه د شد. در اين قسمت تنها کاربردهاي مربوط به روش انتخاب شده براي واحد حاضر معرفي ميگردد. روش تبخير حرارتي تحت خلأ عمدتاً براي تهيه پوششهاي فلزي با ضخامت کم بر روي پايه هايي از جنس فلز، پلاستيک و يا شيشه مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا در اين ضخامتها با حداقل هزينه بهترين کيفيت پوشش، قابل حصول ميباشد. يکي از عمده ترين کاربردهاي اين روش، تهيه پوششهاي نازک از جنس آلومينيوم مي باشد. اين مسأله بويژه از اين جهت حائز اهميت بسيار است که تهيه پوششهاي نازک آلومينيوم تنها به روشهاي تحت خلأ امکان پذير بوده و به روش آبکار ي الکتريکي مقدور نميباشد. و از مياتن روشهاي تحت خلأ نيز مناسبترين آنها براي اين منظور روش تبخير حرارتي مي باشد. انواع مختلف پوششهاي نازک آلومينيومي را بدين روش تهيه مينمايند. برخي از اين پوششها که در قطعات داخلي محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تماس با محيطهاي شيميايي يا عوامل ساينده نمي باشند، بدون پوشش انتهايي و برخي ديگر از آنها که در هنگام کاربرد در معرض چنين عواملي قرار دارند، با استفاده از يک پو شش انتهايي مناسب از جنس يک پليمر شفاف ( و معمولاً ترموپلاست ) بکار گرفته مي شوند. برخي از متداو لترين کاربردهاي مزبور به شرح ذيل ميباشند

·         رفلکتورهاي چراغهاي جلو انواع خودروها ·

·         آيينههاي آلومينيومي ·

·         قطعات مختلف روکش دار اتومبيلها و وسايل نقليه ·

·         قطعات مختلف روکش دار انواع اسباب بازيها، لوازم خانگي و اداري، کالاهاي تزئيني و ... ·

·         کاغذها و پوششهاي داراي روک ش (لفاف) آلومينيوم براي انواع مصارف بسته بندي موادغذايي،

دارويي، بهداشتي و ...

·         ايجاد تصاوير و اجزاي تزئيني داراي جلاي فلزي بر روي سطح بيروني پوششهاي بسته بندي انواع

محصولات.

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

در مقايسه با روشهاي سنتي پوشش دهي مانند آبکاري بر روي فلزات يا پلاستيکها و غوطه وري، روشهاي

پوشش دهي تحت خلا داراي اين مزايا هستند که ضخامتهاي بسيار کم پوشش دهي به وسيله آنها قابل

ايجاد است، به طور يکساني بر روي بسياري از انواع مختلف قطعات پايه با جنس و شکل متفاوت قابل استفاده ميباشند و يکنواختي سطح پوشش بسيار مناسب بوده و به ويژه در مورد فلزات خواص انعکاس

نور و آئينهاي آنها عالي است و مهمتر از همه اينکه اقتصادي ترين و ارزانترين روش پوشش دهي براي مواد

خاص کاربرد خود ميباشند. علاوه بر اين، روشهاي تحت خلا بر خلاف بسياري از روشهاي ديگر پوشش دهي با مشکلات آلوده سازي محيط زيست روبرو نميباشند.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات)


 طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلاء,دانلود طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلاء,دانلود رایگان طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلاء,فروش طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلاء,طرح پوشش دهی تحت خلاء
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود