کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

دانلود طرح توجیهی لاندری ریلی +فایل باز کامفار1394
 

معرفی طرح توجیهی

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

طرح توجیهی حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح خدماتی احداث لاندری ریلی شرکت …………می باشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی (camfar)تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیازبراي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه کشور عزیزمان بعمل بیاورد.

 

 

خلاصه طرح

 

نام محصول

خدمات شسنشو(لاندری ریلی)

 
 

اشتغال زایی(نفر)

80

 

میزان مصرف سالیانه یوتیلیتی

برق(کیلو وات ساعت)

100

 

سرمایه گذاری ثابت طرح

ارزی(هزار یورو)

0

 

ریالی(میلیون ریال)

33553

 

مجموع(میلیون ریال)

33553

 

سرمایه در گردش طرح

ارزی

0

 

ریالی(میلیون ریال)

2842

 

مجموع(میلیون ریال)

2842

 

کل سرمایه گذاری

ریالی(میلیون ریال)

36395

 

مجموع(میلیون ریال)

36395

 

نحوه سرمایه گذاری

آورده غیر نقدی

 

 

سهم بانک

 

 

سهم متقاضی

 

 

 

 

نرخ بازدهی از دید پروژه

29%

 

دوره بازگشت سرمایه

41

 

 

محل پیشنهادی اجرای طرح

استان

 
 
 

 طرح توجیهی احداث لاندری ریلی-طرح توجیهی رایگان لاندری-دانلود رایگان طرح توجیهی-طرح توجیهی کامفار لاندری-لاندری-لاندری ریلی-طرح توجیهی سرمایه گذاری-بهین یاب-جواز تاسیس-پروانه بهره برداری
   مبلغ دانلود 1,500,000 ریال
دانلود