کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید کود مایع
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظر کمی و کیفی تأمین کند و باعث بهبود وضعیت گیاه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بیماري ها شود، کود نامیده می شود.

کودها به دو دسته اصلی تقسیم می شود.

الف- کودهاي شیمیایی یا معدنی

ب- کودهاي آلی و بیولوژیک

الف- کودهاي شیمیایی یا معدنی

این دسته از کودها شامل کودهاي ازته، کودهاي فسفاته، کود کامل ماکرو، کودهاي گوگردي و کودهاي

ریز مغذي و... می شود.

ب- کودهاي آلی یا بیولوژیک

این دسته از کودها شامل کودهاي حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک می باشد.

کودهاي مایع

کودهاي کشاورزي که به صورت محلول در آب و به حالت مایع مورد استفاده قرار می گیرند، تحت عنوان کلی "کودهاي مایع" شناخته می شوند.

لیست مهمترین کودهاي مایع در ادامه ارائه شده است:

کودهاي مایع ازته

کودهاي کامل مایع

کود میکروبیولوژیک مایع

موارد کاربرد

انسان براي تأمین غذا که مهمترین نیاز اوست م ی بایس ت از تمامی عوامل مؤثر در تهیه آن استفاده نماید. با توجه به رابطه مستقیم مواد غذایی با بخش کشاورزي و همچنین با توجه به روند روز افزون جمعیت جهانی، این بخش باید مورد توجه ویژه اي قرار گیرد، تا با افزایش بهره وري از طریق استفاده بهینه ازنهاده هاي کشاورزي از جمله کودهاي شیمیایی مواد غذایی مناسب و کافی تهیه شود. بطور کلی عوامل متعددي نظیر آب، کود، حاصلخیزي خاك و دفع آفات در میزان تولیدات کشاورزي دخیل هستند. اما در سال 1998 در بیانیه جهانی غذا (WFS) حاصلخیزي خاك به عنوان مهمترین عامل کلیدي در برقراري امنیت غذایی و کشاورزي پایدار ذکر شده است. از طرف دیگر مهمترین عامل در حاصلخیزي خاك، کود دهی می باشد. به طوریکه مطالعات انجام شده طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که 33 الی 60 درصد افزایش تولیدات کشاورزي مرهون مصرف کود در زمین هاي کشاورزي بوده است. به عبارت دیگر کاربرد اصلی کود مایع همچون سایر کودهاي شیمیایی تأمین عناصر غذایی خاك به منظور تأمین نیاز غذایی گیاهان جهت حداکثر بهره وري از خاك است.کود مایع هم در زمین هاي زراعی و هم در زمین هاي باغبانی و نیز اراضی شور مورد استفاده قرار می گیرد.کود مایع براي تم ام محصولات کشاورزي مناسب می باشد . در باغبانی و اراضی شور نیز کود کامل مایع مورد استفاده قرار می گیرد. اما ترجیحاً توصیه براي مصرف این کود بایستی براساس آزمون خاك صورت گیرد.

اهمیت استراتژیک کالا

بخش کشاورزي با ارزش افزوده 4 غیر نفتی، 18 درصد تولید ناخالص ملی، تأمین کننده 85 درصد نیاز غذایی کشور است و از این نظر از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه از کودهاي شیمیایی به عنوان اقتصادي ترین ابزار براي نیل به حداکثر تو لید در واحد سطح یاد می شود. در شرایطی که هر ساله جمعیت کشور بیش از یک میلیون نفر افزایش می یابد و تقاضا براي مواد غذایی رو به فزونی است . کود به عنوان عامل اصلی حاصلخیزي خاك و افزایش بهره وري از جمله کالاهاي استراتژیک داخلی به شمار می آید.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات)


 طرح توجیهی تولید کود مایع,دانلود طرح توجیهی تولید کود مایع,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید کود مایع,فروش طرح کود مایع,طرح تولید کود مایع,کود مایع
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود