کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی پرورش 95 راسی گوسفند داشتی + صندوق کارآفرینی امید .excel
 

با نگاهي به روند رشد جمعيت آنچه بيشتر قابل توجه بوده و خود را نشان مي دهد تأمين غذا و ايجاد اشتغال مولد براي اين جمعيت مي باشد كه برنامه ريزي و اقدامات خاص خود را مي طلبند . بهره برداري بهينه در استفاده از پتانسيلهاي موجود ، از جمله مسائلي است كه در استان ما كمتر مورد توجه قرار گرفته و يكي از راههاي رسيدن به نتايج مطلوب در زمينه توليد و تأمين گوشت قرمز توجه به امر پرواربندي است . بر اساس آخرين برآورد جمعيت دامي استان بالغ بر 1/3 میلیون واحد دامي بوده كه از مجموع دام قابل حذف ساليانه بالغ بر 25000 تن گوشت توليدي استان مي باشد و ابن در حالي است كه از جمعيت دامي قابل حذف 80 درصد بدون وارد شدن به سيستم پروار روانه كشتارگاه شده و يا به صورت دام زنده به ساير استانها صادر مي شود كه اين خود نشان از وجود يك استعداد و پتانسيل بالقوه اي دارد كه بايستي نسبت به گسترش واحدهاي پرواربندي و حمايت از آنها به منظور به حالت بالفعل درآوردن اينگونه استعدادها اقدام نمود . لذا ايجاد واحدهاي نيمه صنعتي پرورش گوسفند روستايي در كوتاه مدت پاسخي است به نياز ضروري استان كه بايد مد نظر برنامه ريزان قرار گيرد .  


 دانلود طرح توجیهی-دانلود طرح توجیهی پرورش 95 راسی گوسفندداشتی-دانلود رایگان طرح توجیهی- دانلود طرح توجیهی کارآفرینی
   مبلغ دانلود 300,000 ریال
دانلود