کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک
 

معرفي محصول طرح توجیهی:

استريفيکاسيون

واکنش يک الکل با اس يد کربوکس يليک )اسيد آ لي( را که منجر به تو ليد ترکیبی به نام استر می شود، استر ي شدن می نامند. واکنش استر ي شدن، واکنش ي است تعادلي که در حضور مقادير کم اسيدهاي معد ني انجام مي شود و با توليد آب همراه است. استرها ترکیب هايي با فرمول کلی R-CO-OH می باشند. استر، به معنی اتر اسیداست که گاهی به جای آن واژه اتوسل به معنی نمک فرار را بکار می برند. استرها غالبا فرار و معطرند و بو ي خوش ايند بسیاری از گلها و ميوه ها ، بعلت وجود استر در آنهاست . مثلا استات ايزوپنتيل ، بو ي موز و والر ات ايزوپنتيل ، بوي سیب دارد.بوي بد کره فاسد (کره ترش شده ) بعلت وجود اس يدبوتيريک در آن است . از واکنش اين اسید با ا تيل الکل ، استر بوتانات اتيل بدست مي آيد که داراي مزه و طعم خوشايند آناناس است.خيلي از استرها مانند استات اتیل و استات بوتیل بعنوان واکنشگر و یا حلال و نرم کننده رز ينها در آزمايشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار می گيرند. همچنين چر بي و روغن ها و مومهايي که در طبيعت يافت مي شوند، حاوي استرهائي با جرم مولکولي بالا مي باشند که به ليپيد معروفند. اولين و قد يمي ترين روش سنتز استرها ، واکنش اسیدهاي آ لي با الکل ها در حضور اسید معد ني(معمولا اسيد سولفور يک) بعنوان کاتا ليزور می باشد. با اين روش ، می توان خیلی از استرها را بطور مستقیم سنتز نمود که اين روش را واکنش ف يشر(Fisher) می نامند. روشهاي د يگري نيز براي توليد استر وجود دارد. براي نمونه ، الکلها و آلکانها با کلرواسيدها واکنش مي دهند و استر مربوطه را توليد می نمايند و یا نمکهای ديآزونيوم اسیدهاي کربوکس يلي را به استره اي مربوطه تبد يل می کنند . ولي واکنش فيشر عمومي تر ين روش توليد استر مي باشد.

عوامل موثر بر واکنشي تعادلي استري شدن

·                     اثر دما

·                     اثر غلظت

·                     اثر کاتاليزور

موارد مصرف و كاربرد

موارد کاربرد استره اي اسیداست يک به دو روش کاربرد نهایي و کاربرد خاص هر ماده مورد بررسي قرر گرفته است.

1.                  کاربرد نهايي

·                     پوششهاي سطحي

حلالها در پوششهاي سطحي به عنوان حلال و پخش کننده فيلم پوشش بکار مي روند . همچنين حلالها، ويسسکوزيته ماده پوشاننده را کاهش داده و اين امر کاربرد و استفاده از پوششها را آسان تر نموده و نيز حلالها زمان خشک شدن پوشش، جريان پذيري و قابليت اشتعال پوشش ر ا بهبود مي بخشند . آلکيل استاتهاي با زنجيره يک تا چهار کربن به عنوان حلال در دامنه وسيعي از پوششهاي سطحي پايه حلالي شامل اپوکسيها، يوراتانها، سلولزها، آکريليکها و وينيلها بکار مي روند. پوششهاي سطحي پايه حلالي شامل الکيل استاتهاي يک تا چهار کربني در صنايع چوب ، کشاورزي، تجهيزات ساختمان و معدن، ظروف و بدنه خودروها بکار مي روند. در مورد پوششهاي پايه حلالي آلکيل استاتهاي يک تا چهار کربني جايگزيني با پوششهاي پايه آبي زياد اتفاق ميافتد. تغيير اساسي که در طول ۲۰ سال گذشته در صنعت پوششهاي سطحي اتفاق افتاده حضور تکنو لوژيهاي جديد بوده است . تا اوايل دهه ۱۹۷۰ اغلب پوششهاي سطحي صنعتي رايج از نوع کم جامد و پايه حلالي بودند. رنگهاي پايه آبي در بخش ساختمان بکار مي رفتند و و حدود ۳۰ تا ۳۰ درصد بازار پوششهاي سطحي را در اختيار داشتند . در اواخر دهه ۱۹۷۰ قوانين سختگيرانه اي به جه ت کنترل آلودگي هوا وضع گرديد که سبب توسعه توليد پوششهاي کم حلال و بي حلال در صنعت پوششهاي سطحي براي کاهش ترکيبات آلي فرار(VOCs) گرديد . اين قوانين همچنان در طول سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ براي تغيير تکنولوژي توليد پوششهاي سطحي سختگيري خواهند نمود . در حالي که در تقاضاي پوششهاي سطحي رشد کمي مشاهد ، پيش بيني مي شود پوششهاي پايه آبي، پر جامد، پودري و دو جزئي از رشد خوبي برخوردار باشند . از سال ۱۹۷۳ تا کنون مصرف حلالهاي آلي در پوششهاي سطحي بيش از ۲۵ % کاهش يافته است. بيشتر اين کاهش در حلالهاي هيدروکربني آليفاتيک بوده است.کاهش مصرف حلالهاي آلي که در طول دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد عموماً به علت جايگزين شدن پوششهاي پايه حلالي با پوششهاي پايه آبي در کاربردهاي ساختماني بوده است . در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ ، بيشترين کاهش مصرف نتايج تلاشهاي انجام گرفته به جهت کاهش انتشار VOC ها براي رعايت قوانين کنترل الودگي هوا بوده که عمدتاً محصولات نهايي را مد نظر قرار مي داده است . کاهش مصرف حلالهاي آلي به دليل رعايت قوانين سفت وسخت هواي پاک همچنان ادامه خواهد داشت و اين امر بر مصرف پوششهاي ساختماني و پوششهاي مصرفي براي موارد خاص تاثير گذار خواهد بود.

·                     جوهر

اتيل، ايزو پروپيل و نرمال پروپيل استاتها به عنوان حلال در جوهرهاي مايع استفاده مي شوند. حلالها تعيين کننده کاربرد جوهرها در نوشتن روي سطوح مي باشند. نقش اصلي آنها حل کردن رزين، کنترل ويسکوزيته و اصلاح سرعت خشک شدن جوهر ميباشد. الکيل استاتهاي يک تا چهار کربني به عنوان حلالهاي فرآيندي و نيز در استخراج تعداد زيادي از مواد آلي مانند مواد دارويي، مخمرها و مواد واسطه سنتزي کاربرد دارند . ديگر مصرف آنها شامل استفاده در صنايع عکاسي جهت توليد فيلمهاي ويديويي ميباشد.

·                     حلالهاي فرآيند و استخراج

الکيل استاتهاي يک تا چهار کربني به عنوان حلالهاي فرآيندي و نيز در استخراج تعداد زيادي از مواد آلي مانند مواد دارويي، مخمرها و مواد واسطه سنتزي کاربرد دارند . ديگر مصرف آنها شامل استفاده در صنايع عکاسي جهت توليد فيلمهاي ويديويي ميباشد.

·                     ساير موارد مصرف

عمده مصرف آلکيل استاتها در ساير صنايع مربوط به حلالهاي مورد استفاده در چسبها و درزگيرها مي باشد .ديگر موارد مصرف آنها ش امل لوازم آرايش، عطر، الکلهاي مصنوعي، آماده سازي چرم، رزينهاي وينيل و حلالهاي تميز کننده ميباشد.

2.                  کاربرد خاص هر ماده

متيل استات

اتيل استات

نرمال بوتيل استات

نرمال پروپيل استات

ايزوپروپيل استات

ايزو بوتيل استات

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

اهميت استفاده از حلالهاي در صنايع مختلف امروزه بيش از پيش آشکار شده است. استفاده از حلالهاي مختلف در صنايع رنگ که يکي از مهمترين صنايع مصرف کننده حلال ميباشد روز به روز در حال پيشرفت است. يکي از صنايع عمده مصرف کننده انواع حلالها توليد جوهر ميباشد. در کشور ما نياز به توليد انواع و اقسام جوهرها براي چاپ احساس ميشود و بالتبع با توجه به رشد صنعت جوهرسازي صنايع توليد حلال نيز بايد رشد کنند.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات)


 طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک,دانلود طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک,فروش طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک,طرح توجیهی استرهای اسید استیک,طرح تولید استرهای اسید استیک
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود