کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ)
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

امروزه قطعات لاستیکی به دلیل برخورداري از ویژگی هاي خاص فیزیکی و شیمیایی از جمله خصوصیات لاستیکی و کشسانی، مقاومت در محیط و عوامل شیمیایی و جوي مختلف، مقام ویژ هاي را در صنایع گوناگون احراز نموده اند. این ویژگی ها و خصوصیات توسط افزودن مواد مناسب به میزان صحیح با لاستیک خام (که نوع آن نیز می بایست بدرستی انتخاب گردد) و سپس فرآیند تولید صحیح تحت شرایط کنترل شده حاصل می گردند. دسترسی روزافزون به وسیله نقلیه شخصی و باصرفه، جهان را به مکانی دست یافتنی تر تبدیل کرده است. این موضوع ضمن آن که به گسترش یک زیربناي پیچیده صنعتی کمک می کند، جامعه نوین صنعتی را نیز شکل می دهد. حمل و نقل یا جابجایی انسان و کالا از نقطه اي به نقطه دیگر از جمله خصایص ذاتی و کهن ماندگار است. در جوامع ابتدایی به فرم معیشتی نیز حرکت جز اساسی ترین الزام ات روزانه به شمار می رود. براي تولید و یا جابجایی هر محصول لازم است حجم معینی از محل تولید تا مصرف جابجا شود تا کالاي مورد نیاز به مصرف کننده برسد . بنابراین حرکت و جابجایی یکی از عمده ترین الزامات انسانی است که نتایج اقتصادي به دنبال دارد. در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته تأمین مالی حمل و نقل بخصوص از این جهت اهمیت دارد که حمل و نقل بزرگترین جز ء سرمایه گذاري این کشورها را تشکیل می دهد، تصمیم گیري عقلانی براي سرمایه گذاري متعادل در بخش حمل و نقل کشورهاي کم توسعه و فقیر نیز از اهمیت فوق العاد ه اي برخوردار است و دولت ها به سرمایه گذاري در زیر ساخت هاي حمل و نقل توجه عمده اي مبذول می دارند. روند توسعه در افزایش تسهیلات حمل و نقل جهانی، مبین یک روند فرآیند در تقاضا براي سرمایه گذاري در زیر ساخت هاي حمل و نقل (قطعه سازي ) می باشد . به همین دلیل است که سرما یه گذاري در زیر ساخت هاي حمل و نقل اهمیت یافته و جز لاینفک برنامه هاي توسعه ملی گردیده است. زنجیره تولید خودرو از مواد اولیه تا بسته بندي (مونتاژ)، از در کارخانه تا نمایشگاه، از نمایشگاه تا مصرف کننده نهایی و از خیابان تا گورستان، همواره فرآیند پیچیده و در حال تغییري بوده و به تبع آن جایگاه ارزش افزوده این صنعت در هر دوره از زمان نیز نوساناتی داشته است.صنعت خ ودرو جایگاه خاصی در اقتصاد کشور داشته و بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی و 20 درصد ارزش افزوده کشور را تشکیل می دهد . در حال حاضر بسیاري از قطعات مورد نیاز واحدهاي خودروساز در داخل کشور تولید می شود . لذا خودروسازي ایران به شدت به صنعت قطعه سازي وابسته است . به عبارت دیگر فعالیت ش رکت هاي قطعه ساز ادامه کار واحدهاي خودروسازي را تضمین م ی کند. در واقع قطعات لاستیکی صنعتی بعنوان کالاي واسطه اي نقش بسیار مهمی را در صنایع کشور ایفا م ی نمایند .این قطعات از تنوع بسیاري برخوردار بوده و 70 % محصولات آن در صنعت خودرو مورد مصرف قرار می گیرد.

قطعات تولیدي طرح مورد بررسی عبارتند از:

·         قطعات لاستیکی انواع خودرو سبک و سنگین و سایر صنایع ·

·         تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت ·

·         والو تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت ·

موارد کاربرد

قطعات لاستیکی خودرو، تیوپ و والو تیوپ کالایی "نهایی" قلمداد می شوند که مستقیما" توسط مصرف کنندگان بدون هیچگونه تغییري در شکل و یا ماهیت آنها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مصرف قطعات تولیدي عمدتا تولیدگنندگان محصولات خودرویی می باشد.

در ادامه توضیحاتی راجع به قطعات مختلف لاستیکی که امروزه از اهمیت زیادي برخوردارند ارائه شده است.

الف- ساخت کاشی هاي لاستیکی

ب-ساخت نوار نقاله

ج- ساخت انواع قطعات لاستیکی براي درزگیري

د- ساخت شیلنگ هاي لاستیکی فشار قوي

کالاي جایگزین

تیوپ، والو تیوپ و بطور کلی قطعات لاستیکی خودرو به عنوان کالاي واسطه اي در صنعت خودروسازي استفاده می شوند. عملکرد این قطعات در بیشتر مواقع مهم بوده و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین کالایی که بتواند این عملکرد را به خوبی انجام دهد و جانشین این قطعات گردد وجود ندارد.

اهمیت استراتژیک کالا

در جهان امروز، بازار خودرو و قطعه، بازاري با رقابت فشرده و حضور شرکت هاي بزرگ است که بی شک الزامات خاص خود را دارد. کشورهاي در حال توسعه، براي حضور در این بازار و کسب سهمی شایسته از آن و رقابت با غول هاي این حیطه، کاري بسیار دشوار در پیش خواهند داشت. در هنگام تولید رقابتی و عصر مشتري محوري، برخورداري از مزی تهاي حیاتی نظیر کیفیت و قیمت، اصل یترین ارکان بقاي تولیدکنندگان محصول و ارائه دهندگان خدمت به شمار می آید. از اینرو، آینده صنعت خودرو، قطعه و مجموع هسازي کشور با توجه به حضور ناگزیر شرکت هاي فعال ایرانی در بازارهاي جهانی و بقا درآن، نیازمند بررسی و تداوم بازنگري است. صنعت قطعه سازي، به عنوان پیش نیاز خودروسازي، با فرص تها و چالش هاي بی شماري روبروست. طی سال هاي اخیر به ویژه با تسریع روند جهانی شدن، بزرگ ترین چالش این صنعت، جهانی شدن و دستیابی به استانداردهاي بین المللی در زمینه هاي رقابتی است و صرفاٌ با تحقق این امر می توان ادعا کرد که صنعت قطعه سازي ایران به دوران بالندگی خواهد رسید. به صراحت می توان گفت که دورنماي صنعت قطعه سازي ایران صرفاٌ با افزایش کیفیت و کاهش قیمت در افق روشن جهانی شدن و همسو با الزامات جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. امروزه شرکت هاي تولید کننده انواع قطعات لاستیکی با دامن ۀ وسیعی از محصولات در حال فعالیت هستند. بدیهی با توجه به توضیحاتی که در بخش زمینه هاي مصرف قطعات لاستیکی می باشد تنها صنعت خودرو به عنوان صنعتی که بعنوان صنعت مصرف کنندة این خودرو محسوب نمی شود صنایع دیگر نیز از محصولات لاستیکی از جمله نوار نقاله و انواع تسمه هاي لاستیکی استفاده می کنند.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات(


 طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),دانلود طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),دانلود رایگان طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),فروش طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),طرح توجیهی قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),طرح تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ),قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ)
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود