کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی
 

معرفی محصول طرح توجیهی :

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات تولید تجهیزات بیمارستانی می باشد . این مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي تهیه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرف ي شده و سپس بررس ي ها ي لا زم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگ ي تولید و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسا يي شده و در نها يت ظرفیت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد نیاز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذر ان و علاقه مندان محترم بتوانند كل يه اطلاعات مورد نیاز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مسیر شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تجهيزات بيمارستاني می باشد . این ابزارآلات مختلف پزشكي هستند كه همه از فولاد استنلس است يل ساخته شده و به عنوان ابزار دست پزشكان و دندانپزشكان و براي انجام امور معا ينه ، جراحی ، بخیه و یا برداشتن آن و سا ير امور مشابه كاربرد دارند . محصولات مورد مطالعه كه در ردیف تجهيزات بيمارستا ني و ابزار آلات دست ي پزشکی  محسوب مي گردند ، شامل موارد زير مي باشند .

پنسقيچياسيكولاركلمپسچاقوپنس آناتوميفور سپسريتر آكتور

تمامي محصولات فوق از استنلس استيل بوده و روش توليد مشابهي دارند . محصولات مورد مطالعه، از مجموعه ادوات پزشك ي و ب يمارستاني هستند كه از تنوع بسيار بالا برخوردار بوده و شركت هاي توليد كننده مختلف نيز قيمت هاي متفاوتي براي محصولات خود ارائه مي نمايند . از طرف د يگر انواع تولید شده در كشورها ي آسیایی از قیمت كمتر ي به نسبت موارد مشابه تول يد شده در كشورها ي اروپایی به خصوص اروپا ي غربی می باشند .بنابراين نمي توان در مورد قيمت جهاني آن رقم دقيقي را ارائه نمود . لذا در اينجا با استناد بر قيمت محصولات وارداتي از كشورهاي مختلف كه در جدول بالا فهرست آن آورده شد ، قيمت هاي جها ني با كسر هزينه هاي گمركي ، حمل و نقل و غيره(قيمت در مبداء واردات ) حدود چهل تا پنجاه درصد از قيمت هاي داخلي ( محصولات توليد داخل ) بالاتر است . تجهيزات ب يمارستاني همانطوريكه از نام آن مشخص است ادوات ي هستند كه در بيمارستان براي انجام امور مختلف پزشك ي مورد استفاده قرار میگیرند . اين ادوات حالت عموم ي در محل مصرف خود را دارند . ذيلا به برخي موارد اساسي كاربرد اين تجهيزات اشاره شده است . تجهيزات ب يمارستاني محصولات ي هستند كه هر كدام در جا يگاه خود كاربرد داشته و با توجه بر اينكه سر و كار آن با انسان و موارد پزشك ي است ، لذا ه يچگونه جا يگزيني برا ي آنها وجود نداشته و پزشكان حتما از اين تجهيزات براي موارد ذكر شده استفاده مي نمايند . تجهيزات ب يمارستاني از جمله تجهيزات معمول در پزشكي و بيمارستان بوده و كاربرد خود را در اين عرصه ها ارائه مي دهند و با بررسي هاي صورت گرفته مي توان اين تجهيز را در فهرست كالاهاي عمومي بازار مهندسي پزشك ي طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي آن عنوان نمود . البته با توجه بر واردات اين كالا از كشورهاي مختلف و وجود پتانسيل صادراتي براي آن ، مي توان گفت كه در صورت توسعه توليد داخل آن ، جلوگيري از خروج ارز و همچنين توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمد ليكن در هر صورت اين موضوع عمومي بودن كالا را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غير استراتژيك بودن كالا را مي توان پذيرفت.

مناسب برایاخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات (


 طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,دانلود طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,فروش طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیهی تجهیزات پزشکی,طرح تولید تجهیزات پزشکی
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود