کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید سیم طوقه
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات تو ليد سيم طوقه مي باشد . این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهیه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرف ي شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي باز ار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسا يي شده و در نها يت ظرف يت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذاري مورد نیاز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كل يه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و میسر شفاف اقدام نما يند . امید است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع سيم طوقه مي باشد. سيم طوقه يا بيد واير wire Bead يا سيم طوقه لاستيك محصولي است كه در توليد لاستيك خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد سيم طوقه در لبه هاي لاستيك يعني محل اتصال آن به رينگ نصب مي گردد . البته بايد گفت كه سيم از داخل لاستيك نصب شده و لذا در ظاهر آن قابل مشاهده نمي باشد . ليكن براي اطلاع بيشتر قابل ذكر است كه در مواقع سوزاندن لاستيك خودرو ، اين سيم پس از مدت كوتاهي از سوختن لاستيك بصورت درسته از آن جدا شده و قابل مشاهده مي گردد .سيم طوقه با جنس مفتول فولادي با كربن بالا در سايز0,96+ 0,02 ميليمتر تا 0,78 ميلي متر با آبكاري برنز و بصورت بافته شده توليد و به مصرف كنندگان ( كارخانجات لاستيك سازي) در كويل هاي حدود 350 كيلوگرمي عرضه مي گردد. در صورتيكه مصرف كننده سايز ديگري از بيدواير را نياز داشته باشد نيز قابل توليد است .سيم طوقه بصورت آماده در بازار وجود ندارد چراكه اين سيم از نظر قطر و پوشش روي آن حالت استاندارد در تركيب توليد كنندگان سيم و مفتول عمومي قرار ندارد . از اينرو واحد هاي توليد كننده اين محصول ، سيم آماده را از بازار تهيه كرده و سپس از طريق كشش گرم آنرا به قطر مورد نظر مي رساند. قدم بعدي در مورد اين سيم ها ، ايجاد پوشش برنز در روي آن است . چرا كه چسبندگي لاستيك روي فولاد كم مي باشد و اين امر سبب مي گردد كه طوقه براحتي از لاستك جدا گردد . لذا براي غلبه بر اين مشكل سطح سيم بوسيله فلز برنز پوشش داده مي شود . سيم توليدي در نهايت به صورت كلاف به هم بافته شده تبديل و روانه بازار مي گردد.

  انواع سيم طوقه هاي لاستيك خودرو:

همانطوريكه مي دانيم لاستيك خودرو در اندازه هاي مختلف براي انواع خودروهاي سواري ، وانت، نيمه سنگين و سنگين توليد مي شود . لذا سيم طوقه هر كدام از لاستيك هاي فوق نيز مخصوص همان لاستيك مي باشد و لذا بدين ترتيب تنوع سيم طوقه ها مشخص مي گردد . سيم طوقه همانطوريكه از نام آن مشخص است در توليد لاستيك خودرو به عنوان استحكام دهنده لبه لاستيك مورد استفاده دارد . لاستيك يك خودرو طوري ساخته مي شود كه رينگ فولادي را در برگرفته و بواسطه آن به سيستم انتقال حركت خودرو متصل و در نهايت با دريافت حركت از آن سبب حركت خودرو گردد. بنابراين لبه لاستيك ( تاير خودرو) لازم است از خصوصيات زير برخوردار باشد:  استحكام كافي به دليل اينكه لبه لاستيك نازك ترين قسمت آن مي باشد. در هنگام باد كردن لاستيك ، لبه به رينگ چسبيده و مانع نشت باد گردد. در هنگام تعويض يا در آوردن لاستيك ، صدمه اي ب ه خاصيت آببندي لبه لاستيك وارد نگردد .در زمان وارد آمدن ضربه با چرخ ، لبه لاستيك پاره يا ترك برندارد .

با توجه بر خواص مورد انتظار از لب ه لاستيك و با توجه بر استحكام پائين لاستيك در اين باب ، لازم است كه تقويت لازم در محل لبه به عمل آيد كه سيم طوقه كه از فولاد كربن محكم ساخته مي شود اين نقش را بر عهده دارد به طوري كه در كليه لاستيك ها و بدون استثنا سيم طوقه در اين قسمت از لاستيك قرار داده مي شود. خودرو در هر كشوري از جمله كالاهاي اصلي ، مهم و حتي استراتژيك محسوب مي گردد و مسئولين همواره سعي در توسعه آن داشته اند . صنعت خودرو سبب رونق بسياري از صنايع و خدمات در كشور مي گردد . از طرف ديگر قطعات خودرو به عنوان عامل محرك و راه انداز صنعت خودرو بوده و توسعه صنعت خودرو مستلزم توسعه صنعت قطعه سازي مي با شد . بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به اسا سي بودن صنعت خودرو در كشور قطعه سازي را نيز مي توان در رديف خودرو سازي از نظر اهميت قرار داد . سيم طوقه به عنوان يكي از قطعات غير مستقيم خودرو محسوب مي گردد و لذا مي توان آن را در رديف كالاي مهم و اساسي صنعت قرار داد .

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات (

ارائه کننده کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه. طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی هست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و . تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد.


 طرح توجیهی تولید سیم طوقه,دانلود طرح توجیهی تولید سیم طوقه,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید سیم طوقه,فروش طرح توجیهی تولید سیم طوقه,طرح توجیهی سیم طوقه,طرح تولید سیم طوقه
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود