کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات ي تو ليد دوچرخه ثابت طبي و ورزشي مي باشد .اين مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي تهیه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرف ي شده و سپس بررس ي ه اي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تولي د و امكانات سخت و نرم افزاري مورد ن ياز نيز شناسا يي شده و در نها يت ظرف يت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد نیاز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كل يه اطلاعات مورد ن ياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مس ير شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، دوچرخه ثابت طبي و ورزشي می باشد. اين دوچرخه ها به منظور ورزش و يا توانمندسازي بيماران در پزشكي كاربرد دارند.دوچرخه هاي ثابت شبيه دوچرخه هاي معمولي است ولي با اين تفاوت كه اين دوچرخه هاچرخ جلو نداشته و به جاي چرخ عقب نيز يك قرص فلزي چدني نصب شده و هنگام ركاب زني اين قرص مي چرخد . وزن قرص نسبتا بالا است و اين امر سبب مي گردد كه ورزشكار يا بيمار در هنگام ركاب زدن نيازمند صرف انرژي همانند دوچرخه راني گردد . دوچرخه هاي مورد نظر معمولا روي زمين ثابت بوده و هيچگونه حركت انتقالي ندارند و لذا انرژي حركتي حاصل از ركاب زدن راننده صرف چرخش آزاد ( بدون اتصال به زمين ) چرخ عقب ( قرص چدني )مي گردد .هدف از استفاده اين نوع دوچرخه ها ، تقويت عضلاني پا ، ران و كمر انسان مي باشد كه در مورد ورزشكاران تقويت و نيرومندسازي عضلاني و در مورد بيماران توانمندسازي قسمت هاي مورد نظر بيمار و فعاليت عادي آنها مي باشد . دوچرخه هاي ثابت را در حالت كلي مي توان به دو گروه عمده طبقه بندي كرد :

دوچرخه هاي ثابت طبي :

اين نوع دوچرخه ها براي بيماران نيازمند توانمندسازي عضلاني طراحي و ساخته مي شود . لذا نيروي مورد نياز براي ركاب زني بر اساس شرايط يك فرد بيمار طراحي و اجرا مي گردد . همچنين استفاده از اين نوع دوچرخه ها سبب جلوگيري از ابتلا به برخي بيماري ها مانند آرتورز و قلبي مي گردد و به همين دليل برخي افراد از آن استفاده مي كنند .

دوچرخه هاي ثابت ورزشي:

اين نوع دوچرخه ها براي ورزشكاران طراحي و ساخته مي شود . لذا نيروي مورد نياز براي ركاب زني معمولا بيشتر از نوع طبي آن مي باشد . دوچرخه طبي و ورزشي همانطوريكه از نا م آن مشخص است براي توانمند سازي بيماران و يا ورزشكاران مورد استفاده قرار مي گيرد . در حالت كاربردهاي ورزشي هدف از كاربرد اين دستگاه تقويت عضلاني ورزشكار به خصوص در نواحي پا ، ران ، كمر و مفاصل و همچنين افزايش استقامت بدن مي باشد .

در مورد استفاده هاي طبي كاربرد محصول را مي توان به صورت زير عنوان كرد .

خاصيت نرمشي براي اندام تحتاني

مناسب براي افراد ديابتي

مناسب براي افرادي كه دچار بيماري هاي قلبي هستند

كاهش فشار خون

مناسب براي افراد با مشكلات ريوي

 مناسب براي افرادي كه داراي كمردرد هستند

افزايش استقامت بدن بيماران

كاهش كلسترول خون

همچنين استفاده از دستگاه دوچرخه ثابت براي پيشگيري از بيماري هاي آرتروز - كمردرد - افزايش وزن كاملا موثر مي باشد .دوچرخه طبي از جمله تجهيزات معمول در مهندسي پزشكي و ورزش بوده و كاربرد خود را در اين عرصه ها ارائه مي دهند و با بررسي هاي صورت گرفته مي تو ان اين تجهيز را در فهرست كالاهاي عمومي بازار طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي آن عنوان نمود . البته با توجه بر واردات اين كالا از كشورهاي مختلف و وجود پتانسيل صادراتي براي آن، مي توان گفت كه در صورت توسعه توليد داخل آن ، جلوگيري از خروج ارز و همچنين توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمد ليكن در هر صورت اين موضوع عمومي بودن كالا را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غير استراتژيك بودن كالا را مي توان پذيرفت .

معرفی محصول طرح توجیهی:

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی کارگاه دانه بندی شن و ماسه میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیازبراي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد

خلاصه اجرايي مديريتي :

در این طرح، سعی شده که برای احداث واحد تولیدی ارزیابی سرمایه، بازار کار و اشتغالزائی بررسی گردد. اشتغالزائی طرح نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و سعی شده با عدم اتلاف سرمایه در بخش های دیگر اشتغالزایی مستقیم بیشتر مد نظر قرار گیرد

بیان ماموریت کسب و کار:

مأموریت این طرح اشتغالزایی مناسب، کیفیت عالی تولید و رقابت کیفی و نرخی با دیگر رقباست. مهمترین اصل این طرح ۳ عنصرسرمایه گذاری بهتر، کیفیت تولیدات، و اشتغالزائی است.

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی,دانلود طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی,دانلود ذایگان طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی,فروش طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی,طرح توجیهی دوچرخه طبی,طرح تولید دوچرخه طبی
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود