کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات ي تو ليد دو شاخه جلو دوچرخه می باشد . این مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي تهیه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرف ي شده و سپس بررس ي ها ي لا زم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگ ي تولي د و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسا يي شده و در نها يت ظرف يت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد ن ياز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذر ان و علاقه مندان محترم بتوانند كل يه اطلاعات مورد ن ياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، دو شاخه جلو ي دوچرخه مي باشد. اي ن قطعه به عنوان يكي از مجموعه هاي دوچرخه محسوب مي گردد .يك دوچرخه همانند هر ماشين ديگر از مجموعه هاي مختلفي تشكيل يافته است ، بطوريكه مونتاژ مجموعه هاي فوق روي همديگر در مجموع دوچرخه نهائي را تشكيل مي دهد . اين مجموعه ها كه شامل تنه ، دو شاخه جلو ، فرمان ، چرخ ها ، زين ، سيستم انتقال حركت ، ترمزهاو ...... مي باشند از طريق قطعه سازان توليد و در اختيار دوچرخه ساز قرار مي گيرد و ايشان اقدام به مونتاژ دوچرخه و تحويل آن به بازار مي نمايد . دليل وجود قطعه سازان متعدد در اين صنعت ايجاد شرايط تخصصي در ساخت هر قطعه و مجموعه ، كاهش قيمت تمام شده و همچنين كاهش حجم سرمايه گذاري مي باشد . اين وضعيت در مورد قطعات خودرو نيز با مقياس بسيار بزرگتر وجو د دارد . ليكن در بازار دوچرخه ساز با توجه بر محدود بودن تعداد توليد دوچرخه به نسبت خودرو ، تعداد قطعه سازان آن نيز كمتر بوده و در مقياس كوچكتري فعاليت مي نمايند .دو شاخه جلو يكي از مجموعه هاي يك دوچرخه است . اين قطعه چرخ جلو را در خود جاي داده و به تنه دوچرخه متصل مي نمايد . همچنين قسمت فوقاني دوشاخه نيز به فرمان متصل است و لذا گردش فرمان از طريق اين قطعه به چرخ جلو كه در ميان دو شاخ نصب شده است ، منتقل شده و سبب تغيير جهت دوچرخه مي گردد .

انواع دو شاخه هاي دوچرخه:

دوچرخه همانند هر وسيله نقليه دیگری از انواع مختلف از نظر اندازه ، مدل و شكل برخوردار است از اينرو دوشاخه هر كدام از اين دوچرخه ها نيز به همان نوع و مدل مي باشد و بدين ترتيب دو شاخه جلو يكي از مجموعه هاي يك دوچرخه است . اين قطعه چرخ جلو را در خود جاي داده و به تنه دوچرخه متصل مي نمايد . همچنين قسمت فوقاني دوشاخه نيز به فرمان متصل است و لذا گردش فرمان از طريق اين قطعه به چرخ جلو كه در ميان دو شاخ نصب شده است ، منتقل شده و سبب تغيير جهت دوچرخه مي گردد .از اينرو دوشاخه هر كدام از اين دوچرخه ها نيز به همان نوع و مدل مي باشد و بدين ترتيب مي توان گفت كه دو شاخه ها نيز از نظر اندازه ، شكل و مدل انواع مختلفي دارند . ليكن مكانيزم ، ماهيت و حتي روش توليد همه آنها نسبتا مشابه است و لذا هر توليد كننده مي توانند كليه آنها را توليد و عرضه نمايد . دو شاخه دوچرخه يكي از مجموعه هاي اصلي دوچرخه است كه در جاي خود داراي كاربرد بوده و هيچ دوچرخه اي را نمي توان بدون آن مونتاژ كرد . لذا دوشاخ براي هر دوچرخه قطعه اجتناب ناپذير بوده و از اينرو نمي توان هيچ كالاي جايگزيني را براي آن معرفي كرد . دوچرخه يكي از وسايل حمل و نقل در دنياي امروزي مي باشد . اين وسيله بدون موتور بوده و بوسيله نيروي پاي انسان حركت مي نمايد . از اينرو هر چند از نگاه ماهيتي و فني مي توان آن را در گروه وسايط حمل و نقل طبقه بندي كرد ولي با عنايت بر گسترش زندگي شهر نشيني و توسعه وسعت شهرها و امكان ناپذيري سفر با دوچرخه در اين مسافات بالا ، به تدريج د وچرخه ها جاي خود را به موتورسيكلت ها و در نهايت خو دروها داده است و بدين ترتيب كاربرد دوچرخه در حمل و نقل نسبتا از بين رفته و تنها در حوزه ورزشي ، وسايل بازي كودكان و نوجوانان و امور تفريحي و سرگرمي محدود گرديده و كاربرد خود را در اين عرصه ها ارائه مي دهند و با بررسي هاي صورت گرفته مي توان اين وسايط را در فهرست كالاهاي عمومي بازار طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي آن عنوان نمود . البته با توجه بر واردات اين كالا از كشورهاي مختلف و وجود پتانسيل صادراتي براي آن ، مي توان گفت كه در صورت توسعه توليد داخل آن ، جلوگيري از خروج ارز و همچن ين توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمد ليكن در هر صورت اين موضوع عمومي بودن كالا را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غير استراتژيك بودن كالا را مي توان پذيرفت .

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه,دانلود طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه,فروش طرح توجیهی تولید دوشاخه جلو دوچرخه,طرح توجیهی دوشاخه جلو دوچرخه,طرح تولید دوشاخه جلو دوچرخه
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود