کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدمات تولید شير رگلاتور آبگرمكن مي باشد . این  مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي تهیه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ،ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفي شده و سپس بررسي ها ي لا زم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگي تولید و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسا يي شده و در نها يت ظرفیت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد نیاز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذ ران و علاقه مندان محترم بتوانند كل يه اطلاعات مورد نیاز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مسیر شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد. محصول مورد مطالعه طرح حاضر، شير رگلاتور آبگرمكن مي باشد. اين قطعه به عنوان يكي از قطعات آب گرمكن مي باشد .رگلاتور دستگاهي است كه در صورت تعقیر جر يان گاز مي تواند میزان فشار آن را در حد معيني كنترل نما يد . همچنين اين تجهيزات قطع جريان گاز را در مو اقع دريافت فيدبك از سنسور بر عهده دارند و بدينوسيله مي توان آنرا يكي از قطعات حساس و كنترلي آبگرمكن معرفي كرد .

رگلاتورها از نظر ساختماني در انواع فنري(Spring Loading)و پايلوت دارOperated Pilot Regulator) )عرضه مي گردند. در رگلاتورهاي پا يلوت دار تغ ييرات فشار خروجي با نیروی فنر در رگلاتورمتري د يگر به نام پايلوت مقايسه شده نتیجه آن به صورت فشار گاز به د يافراگم رگلاتور اصلي اعمال مي گردد و به عبارت د يگر تعقیرات فشار خروجي تقو يت شده و سپس باعث تغ يير وضعیت شیر مانع مي گردد. پايلوت عبارت است از يك رگلاتور فنري كه از فشار ورودي تغذ يه شده و متناسب با میزان فشردگي فنر خود فشار خروجي را مهیا مي سازد . این فشار به عنوان فشار فرمان روي رگلاتور اصلي اعمال مي شود.در هر آبگر مكن تعداد يك عدد رگلاتور نصب مي گردد كه اين رگلاتور مخصوص آبگرمكن مي باشد رگلاتورها همچنين با گرفتن فرمان از ترموستات جريان گاز را قطع مي كنند .شير رگلاتور بر اساس موارد كاربرد آنها به دو دسته آبگرمكن هاي ديواري و مخزن دار تقسيم مي گردد كه در طرح حاضر هدف توليد هر دوي آنها مي باشد . شير رگلاتور آبگر مكن به عنوان شير كنترل يك آبگرمكن مورد استفاده دارد . ذكر اين نكته دراينجا ضروري است كه كليه وسايل گازسوز لازم است از يك سيستم كنترل فشار گاز ، قطع ووصل آن به صورت اتوماتيك و اعمال كنترل هوشمند بر روي وسيله گاز سوز را انجام دهند تا بدينوسيله علاوه بر عمل كرد درست و مطلوب آن وسيله ، نكات ايمني نيز در سطح كامل اجراگردد . از اينرو در مورد آبگرمكن ، محصول مورد مطالعه اين نقش را بر عهده دارد . هر دستگاه آبگرمكن مجهز به يك عدد شير كنترل يا شير رگلاتور مي باشد و بدون آن آبگرمكن ناقص و فاقد كارائي مي باشد . آبگرمكن يكي از لوازم خانگي مورد استفاده بشر مي باشد كه از آن براي تهيه آب گرم مورد نياز منازل و محيط هاي كوچك استفاده مي گردد . شير رگلاتور نيز يكي از قطعات اساسي و حساس آن مي باشد و بدون آن امكان توليد و عرضه آبگرمكن وجود نخواهد داشت . براي بررسي اهميت محصول مورد مطالعه در بازار ، بهتر است اهميت آ بگرمكن در بازار مورد مطالعه قرار گيرد . لذا با توجه بر آن مشاهده مي گردد كه اين محصول اهميت بالائي در زندگي انسانها دارد . ليكن بايد گفت كه اين اهميت در سطح استراتژيك نبوده و لذا در اينجا اهميت محصول مورد مطالعه را مي توان در فهرست اقلام ضروري زندگي انسان ها طبقه بندي كرد .موضوع قابل ذكر ديگر در مورد محصول مورد مطالعه ، قرار داشتن آبگرمكن در فهرست اقلام صادراتي كشور مي باشد . لوازم خانگي در كشورمان داراي روند مناسب صادراتي بوده و سياست هاي كلان كشور در جهت توسعه آن قرار دارد . از اينرو توليد داخل قطعات آ ن سبب تحقق هر چه بيشتر سياست هاي فوق خواهد گرديد.


مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن,دانلود طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن,فروش طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن,طرح توجیهی شیر رگلاتور آبگرمکن,طرح تولید شیر رگلاتور آبگرمکن
   مبلغ دانلود 100,000 ریال
دانلود