کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی سرخانه با فرمت سایت کارا
 
طرح توجیهی سرخانه با فرمت سایت کارا 
مبلغ تسهیلات25000میلیون ریال ثابت و 5000میلیون ریال در گردش
نوشته شده در تاریخ96/12/11 توسط کارشناسان مرکز
 

 طرح توجیهی سرخانه با فرمت سایت کارا
   مبلغ دانلود 1,000,000 ریال
دانلود