فرایند تولید بیکینگ پودر

در این مطلب به معرفی روش توليد بیکینگ پودر می پردازیم . امیدوارم این مطلب برای تدوین طرح توجیهی توليد بیکینگ پودر مناسب باشد و اطلاعات خوبی در خصوص فرآیند تولید این محصول به شما بدهد .

پروسه ساخت این ماده غذایی بسیار ساده می باشد . ابتدا عناصر مختلف خشک شده و قبل از مرحله خرد شدن رطوبت زدایی می شود .سپس به نسبت مناسب مخلوط و بسته بندی می شود .

مواد اولیه بیکینگ پود شامل : بی کربنات سدیم ، نشاسته (edible starch) ومنوکلسیم فسفات و یا سولفات آلومینیوم می باشد .

 

 

فرایند تولید بیکینگ پودر

 

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم تولید بیکینگ پودر

نقطه قوت : سادگی خط تولید

نقطه ضعف : به روز کردن تکنولوژی مطابق با استانداردهای روز دنیا

 


روش تولید بکینگ پودر-طرح توجیهی بکینگ پودر-طرح توجیهی بکینگ پودر.word