تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

معرفي طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

محصول طرح حاضر تولید شیشه فلوت خود پاک شونده  می باشد .شیشه های فلوت خود پاک شونده که مبتنی بر بافت نانوی سطحی تولید کننده یک مجموعه از ویژگیهای مخروطی است،خود پاک کننده بوده و در برابر مه و تابش مقاومت می کند.این شیشه ها در دستگاههای نوری ،نمایشگر تلفن های هوشمند و تلویزیون ها،صفحات خورشیدی،شیشه جلوی خودرو و حتی پنجره های ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.از دیگر کاربردهای این شیشه می توان به دستگاههای نوری مانند میکروسکوپ ها و دوربین های مورد استفاده در محیط های مرطوب اشاره کرد که در آن هر دو قابلیت ضد بازتابی و ضد مه مورد استفاده خواهد بود.در دستگاههای نمایشگر لمسی ،این شیشه نه تنها  بازتابها را حذف کرده بلکه در برابر آلودگی های بوجود آمده توسط عرق نیز مقاوم است.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 3650000 مترمربع در سال

مساحت زمین: 50000 متر مربع

زیربنای ساختمان تولیدي : 39200 متر مربع

تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده: 131 نفر

ابعاد اقتصادي طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید شیشه فلوت خود پاک شونده: 1.230.789 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاری کل: 514697 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاري ثابت : 452661 میلیون ريال

پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح توجیهی تولید شیشه فلوت خود پاک شونده

نقطه سربه سر تولید در سال مبنا: 22.11 درصد

دوره برگشت سرمایه : 2 سال و 9 ماه

نرخ بازده داخلی : 28.85درصد

در صورت نیاز به طرح کامل یا بروز رسانی طرح میتوانید با مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی تماس حاصل فرمایید

 

 


طرح تولید شیشه فلوت خود پاک شونده