گالوانیزه گرم

نام طرح :گالوانیزه گرم

نام شرکت: روشن کاران غرب نیرو

ظرفیت تولید: 2000 تن در سال

تعداد کارکنان: 7 نفر

مساحت زمین: 6500 مترمربع

سطح زیربنا: 2000 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرک صنعتی بیستون


گالوانیزه گرم,دانلود گالوانیزه گرم,دانلود رایگان گالوانیزه گرم