گوشت گوسفند و مرغ تازه منجمد بسته بندی شده وبسته بندی تخم مرغ

  نام طرح :

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده    

گوشت مرغ تازه منجمد بسته بندی شده    

بسته بندی تخم مرغ                            

 

نام مجری طرح: کورش تواسی

ظرفیت تولید:

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده              10000 تن

گوشت مرغ تازه منجمد بسته بندی شده             5000 تن

بسته بندی تخم مرغ                                     5000تن

 

 

تعداد کارکنان: 13نفر

مساحت زمین: 7000 مترمربع

سطح زیربنا: 2500 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرستان اسلام آبادغرب


گوشت گوسفند و مرغ تازه منجمد بسته بندی شده وبسته بندی تخم مرغ ,دانلود گوشت گوسفند و مرغ تازه منجمد بسته بندی شده وبسته بندی تخم مرغ ,دانلود رایگان گوشت گوسفند و مرغ تازه منجمد بسته بندی شده وبسته بندی تخم مرغ